religia

Kochane Dzieci w najbliższy czwartek obchodzić będziemy wielkie święto- Boże Ciało, w tym dniu oddajemy
cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie .Można już chodzić do kościoła -dlatego w imieniu 
Waszego księdza proboszcza zapraszam Was na uroczystą Msze św .W tym dniu też zawsze odbywała się
procesja do 4 ołtarzy. W tym roku może to być trochę inaczej. Z tej okazji można przystroić swoje okna np.
obrazkiem świętym lub innym emblematem religijnym. Zachęcam Was do tego.


Dzieci proszę napisać w zeszytach temat : Boże Ciało, i napisać -co znaczą 4 ołtarze, do których udajemy 
się w procesji na Boże Ciało ?

Tym co zrobicie można się podzielić ze mną.
serdecznie pozdrawiam- katechetka

 

 

 

historia

 

Jedna historia jedna krzyżówka - sprawdź się:)

1 Arcybiskup, wchodził w skład Rady Regencyjnej powołanej przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier.
2 Premier powstałego w 1918 r. w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.
3 Generał, stał na czele polskiej Błękitnej Armii we Francji.
4 Przywódca Komitetu Narodowego Polski, późniejszy lider największej partii politycznej w Polsce.
5 Miesiąc, w którym Polska odzyskała niepodległość.
6 Od nazwiska tego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych powstała linia będąca propozycją granicy między Polską a ZSRR w trakcie wojny polsko-brytyjskiej.
7 Józef Piłsudski powierzył temu politykowi misje tworzenia nowego gabinetu po dymisji rządu w Lublinie.
8 W mieście tym powstał jeden z ośrodków władzy polskiej – Naczelna Rada Ludowa.
9 Zgodnie z wydanym w listopadzie 1918 r. dekretem został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
10 Pianista światowej sławy, który otrzymał stanowisko premiera w wolnej Polsce oraz tekę ministra spraw zagranicznych.

 

 

 

 

geografia

Na podstawie materiałów dostępnych w waszych podręcznikach rozwiąż karty pracy i odeślij 9.06.  Zapisz w zeszycie tematy lekcji: Rozwój dużych miast, a zmiany w polskim przemyśle. Migracje, a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

karta-pracy-do-rozdzialu-7-rozwoj-duzych-miast-a-zmiany-w-strefach-podmiejskich.pdf

karta-pracy-do-rozdzialu-7-migracje-na-obszarach-wiejskich.pdf

 

 

 

biologia

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu.

Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj film.

 

 

 

język niemiecki do 10.06.

Jestem dostępna poprzez Messenger (Izabella Sambor) oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POWTÓRZENIE

Die Farben
https://learningapps.org/9384468 
https://learningapps.org/4125574 
https://learningapps.org/7052706 

 

Das Essen
https://learningapps.org/2194912 
https://learningapps.org/1832196 
https://learningapps.org/1533413 
https://learningapps.org/2897370 

Jeśli uda się Tobie z powodzeniem ukończyć grę, wyślij mi potwierdzenie (zdjęcie z pulpitu).

 

 

 

język polski

Lekcja 1
Temat:Skrótowce i  skróty- dlaczego ich używamy?

podręcznik str. 322- 325, przeczytaj informacje i odpowiedz na pytanie zawarte w temacie.

Lekcja 2

Temat: Składamy wyrazy- dlaczego powstają złożenia i zrosty?

Złożenia i zrosty- czym się różnią?
Odpowiedz na pytanie po zapoznaniu się z tekstem  na str. 326

Lekcja 3

Temat:Utrwalamy ortografię

 Prześlij poprawnie zapisany tekst z trudnościami ortograficznymi, 15 zdań o Tobie lub szkole.


Na odpowiedzi czekam  do piątku, pozdrawiam i do zobaczenia....
                                                                                                              B.W.

 

 

 

muzyka

Tematem następnego zadania, tylko dla chętnych, są polskie nagrody muzyczne- Fryderyki 2020.
W tym roku ze względu na pandemię  uroczystość rozdania Fryderyków nie odbyła się.
Zadanie polega na napisaniu referatu,w którym wymienicie wszystkich nominowanych w muzyce rozrywkowej( w 19 kategoriach)
i zaznaczeniu waszych typów.
Termin realizacji do 14 czerwca 2020.

 

 

 

plastyka

Następne zadanie z plastyki jest tylko dla chętnych.
Jednym z nurtów sztuki współczesnej jest Land art, której dzieła powstają obszarach środowiska naturalnego. Jest to sztuka, której dzieła nie ingerują w przyrodę, nie niszczą środowiska, a mogą powstać z tego co nas otacza.
Zadanie ma polegać na ułożeniu,na jakiejś płaszczyźnie np. stołu, z dowolnych przedmiotów- płaskorzeźby lub rzeźby pełnej.
Na przykład chcę zrobić postać człowieka jako płaskorzeźbę to: talerz będzie twarzą, włosy układam z makaronu, oczy z zakrętek,ciało to garnek,spódnica z kolorowych kredek.
Jeśli chodzi o rzeźbę pełną można np. owinąć  papierem toaletowym jakąś osobę i stworzyć z niej rzeźbę np.: Statuę Wolności.
Wszystko zależy od waszej kreatywności.
Oceniam pomysł, staranność i kreatywność.

Termin realizacji do 14 czerwca 2020.
 
 
 

chemia

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

 

 

 

1.      Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z kationów metali i anionów wodorotlenkowych.

Grupa wodorotlenkowa (-OH) to grupa składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru, znajduje się we wzorze każdego wodorotlenku.

 

2.      Nazwy wodorotlenków tworzy się przez dodanie do słowa wodorotlenek nazwy metalu. Gdy metal przyjmuje różne wartościowości to uwzględniamy to w nazwie wodorotlenku.

 

3.      Wzory i nazwy wodorotlenków:

 

NaOH – wodorotlenek sodu

 

KOH – wodorotlenek wapnia

 

Ca(OH)2 – wodorotlenek wapnia

 

Mg(OH)2 – wodorotlenek magnezu

 

Al(OH)3 – wodorotlenek glinu

 

CuOH – wodorotlenek miedzi(I)

 

Cu(OH)2 – wodorotlenek miedzi(II)

 

Ba(OH)2 – wodorotlenek baru

 

Fe(OH)2 – wodorotlenek żelaza(II)

 

Fe(OH)3 – wodorotlenek żelaza(III)

 

Zn(OH)2 – wodorotlenek cynku

 

LiOH – wodorotlenek litu

 

Pb(OH)2 – wodorotlenek ołowiu(II)

 

AgOH – wodorotlenek srebra(I)

 

Ag(OH)2 – wodorotlenek srebra(II)

 

NH4OH – wodorotlenek amonu

 

Hg(OH)2 – wodorotlenek rtęci(II)

 

Sn(OH)2 – wodorotlenek cyny(II)

 

Be(OH)2 – wodorotlenek berylu

 

Ni(OH)2 – wodorotlenek niklu(II)

 

Cr(OH)3 – wodorotlenek chromu(III)

 

4.      Reakcje otrzymywania wodorotlenków dobrze rozpuszczalnych w wodzie:

 

metal aktywny + woda à zasada + wodór

 

np. Mg + 2 H2O à Mg(OH)2 + H2

 

tlenek metalu aktywnego + woda à wodorotlenek metalu

 

np. MgO + H2O à Mg(OH)2

 

Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.

 

 

 

1.      Wodorotlenek sodu:

 

a)      wzór sumaryczny: NaOH

 

b)      wzór strukturalny: Na – O – H

 

c)      reakcje otrzymywania:

 

2 Na + 2 H2O à 2 NaOH + H2

 

Na2O + H2O à 2 NaOH

 

d)     zastosowanie:

 

·         w środkach czystości (do produkcji mydeł i środków piorących)

 

·         w przemyśle papierniczym (do produkcji papieru)

 

·         w tworzywach sztucznych

 

1.      Wodorotlenek potasu:

 

a)      wzór sumaryczny: KOH

 

b)      wzór strukturalny: K – O – H

 

c)      reakcje otrzymywania:

 

2 K + 2 H2O à 2 KOH + H2

 

K2O + H2O à 2 KOH

 

d)     zastosowanie:

 

·         w przemyśle spożywczym (do produkcji kakao)

 

·         w elektronice

 

·         w przemyśle kosmetycznym (do produkcji mydła w płynie)

 

 

 

2.      Tlenki metali 1 i 2 grupy układu okresowego w reakcji z wodą tworzą wodorotlenki.

 

3.      Właściwości NaOH i KOH:

 

Właściwości fizyczne:

 

·         substancje stałe

 

·         białe

 

·         dobrze rozpuszczają się w wodzie (podczas rozpuszczania wydziela się ciepło)

 

·         higroskopijne

 

            Właściwości chemiczne:

 

·         żrące

 

 

 

Temat: Wodorotlenek wapnia.

 

 

1.      Wodorotlenek wapnia:

 

a)      wzór sumaryczny: Ca(OH)2

 

b)      wzór strukturalny:

 

 

 

c)      reakcje otrzymywania:

 

Ca + 2 H2O à Ca(OH)2 + H2

 

CaO + H2O à Ca(OH)2

 

d)     zastosowanie:

 

·         garbarstwo (usuwanie włosia ze skór)

 

·         budownictwo (składnik zaprawy wapiennej)

 

2.      Właściwości fizyczne:

 

·         substancja stała

 

·         biały

 

·         trudno rozpuszcza się w wodzie

 

            Właściwości chemiczne:

 

·         żrący

 

3.      Produkty powstające w wyniku przeróbki wapieni:

 

·         wapno palone (tlenek wapnia CaO)

 

·         wapno gaszone (wodorotlenek wapnia Ca(OH)2)

 

·         mleko wapienne (zawiesina wapna gaszonego w wodzie)

 

·         zaprawa wapienna (wapno gaszone zmieszane z piaskiem i wodą)

 

4.      Woda wapienna to nasycony roztwór wodny Ca(OH)2. Stosowana do wykrywania obecności tlenku węgla(IV).

 

5.      Gaszenie wapna to reakcja tlenku wapnia z wodą.

 

 

 

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

 

 

1.      Tabela rozpuszczalności:

 

R – substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie

 

N – substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, strąca się z rozcieńczonych roztworów

 

T – substancja trudno rozpuszczalna w wodzie, strąca się przy odpowiednim stężeniu roztworu

 

2.      Wodorotlenki praktycznie nierozpuszczalne w wodzie:

 

·         wodorotlenek magnezu Mg(OH)2

 

·         wodorotlenek ołowiu(II) Pb(OH)2

 

·         wodorotlenek srebra(I) AgOH

 

·         wodorotlenek rtęci(II) Hg(OH)2

 

·         wodorotlenek miedzi(II) Cu(OH)2

 

·         wodorotlenek glinu Al(OH)3

 

·         wodorotlenek cynku Zn(OH)2

 

3.      Zasady to wodorotlenki rozpuszczalne wodzie są to wszystkie wodorotlenki metali           1 grupy układu okresowego np. NaOH, KOH i niektóre wodorotlenki metali 2 grupy        np. Ba(OH)2,  Sr(OH)2.

 

4.      Zasada amonowa nie zawiera kationów metalu. Powstaje przez rozpuszczenie amoniaku w wodzie. Wzór zasady amonowej:

 

NH3 * H2O lub NH4+OH-

 

5.      Amoniak (NH3) to bezbarwny gaz o ostrym zapachu drażniącym błony śluzowe. Amoniak należy do wodorków niemetali czyli związku chemicznego wodoru z niemetalem. Otrzymuje się go w reakcji syntezy azotu i wodoru:

 

N2 + 3 H2 2 NH3

 

oznacza, że jest to reakcja odwracalna

 

6.      Zastosowanie amoniaku:

 

·         przemysł spożywczy (z amoniaku otrzymuje się wodorowęglan amonu, który używany jest jako środek spulchniający)

 

·         środki czyszczące (w płynach do mycia szyb i luster)

 

·         rolnictwo (do produkcji nawozów sztucznych)

 

 

 

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

 

 

1.      Dysocjacja jonowa to rozpad elektrolitów na jony dodatnie (kationy) i jony ujemne (aniony) pod wpływem cząsteczek wody.

 

2.      Dysocjacja jonowa zasad to rozpad wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

 

3.      Ogólne równanie reakcji dysocjacji zasad:

 

Mn(OH)In Mn+ + nOH-

 

M – metal

 

n – wartościowość metalu równa liczbie grup wodorotlenowych

 

np. KOH K+ + OH-

 

                        kation    anion

 

               wodoru    wodorotlenkowy

 

 

 

fizyka

 

Temat: Topnienie i krzepnięcie.

 

 

 

1.                 Ciało o regularnie uporządkowanym układzie atomów lub cząsteczek to kryształy, a ciała, w których atomy lub cząsteczki są ułożone chaotycznie to tzw. ciała bezpostaciowe (amorficzne).

 

2.                 Substancje krystaliczne topnieją w stałej temperaturze zwanej temperaturą topnienia.

 

3.                 Dla ciał o budowie krystalicznej temperatura topnienia jest równa temperaturze krzepnięcia, natomiast ciała bezpostaciowe nie mają określonej temperatury topnienia i krzepnięcia.

Ciepło topnienia oblicza się jako iloraz ciepła potrzebnego do stopienia ciała (w temperaturze topnienia) i jego masy

Temat: Parowanie i skraplanie.

 

 

 

1.                 Parowanie cieczy zachodzi jedynie na jej powierzchni swobodnej. Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, w której substancja jest w stanie ciekłym, ale im temperatura wyższa tym szybciej przebiega proces parowania.

 

2.                 Szybkość parowania zależy od:

 

·         rodzaju cieczy

 

·         temperatury (im wyższa tym szybciej ciecz paruje)

 

·         ruchu powietrza (im większy tym ciecz szybciej paruje)

 

·         wielkości powierzchni swobodnej cieczy (im większa tym szybciej ciecz paruje)

 

·         wilgotności powietrza (im większa tym wolniejsze parowanie)

 

3.                 Wrzenie to gwałtowne parowanie cieczy odbywające się w całej jej objętości. Temperatura wrzącej cieczy nie wzrasta. Im wyższe ciśnienie, tym wyższa jest temperatura wrzenia danej cieczy.

Ciepło parowania w temperaturze wrzenia jest równe liczbowo ilości ciepła, które jest potrzebne, aby 1 kg cieczy w temperaturze wrzenia zamienić w parę.

 

 

 

 

język polski

03.06.2020- 05.06.2020
Lekcja 1
Temat:Nie bójcie się innych

Przeczytaj teksty zamieszczone w podręczniku na stronie 308 i 311, a następnie wykonaj ćw. 4 ze strony 310, zapisz odpowiedź do zeszytu.


Lekcja 2, 3

Temat: Wywiad

Na stronie 314  w Twoim podręczniku znajdują się najważniejsze wiadomości dotyczące wywiadu. Zapoznaj się z nimi, a następnie spróbuj przeprowadzić wywiad z wybraną przez siebie ciekawą osobą. Zapisz ten wywiad do zeszytu, pamiętaj o interpunkcji.

 

 

 

 

geografia 2.06.

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

Zapisz temat w zeszycie. Obejrzyj film.

Zapoznaj sie z tematem w podręczniku a następnie rozwiąż karte pracy. Jest dostępna na teams. Termin oddania 2.06.

 

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Zapisz temat w zeszycie.

Zapraszam na film. :)

Rozwiąż karte pracy w terminie do 3.06. Jest dostępna na teams .

 

 

 

historia

 

Temat:

 

Gospodarka II Rzeczpospolitej – zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na str. 245

 

Jeśli tak się lepiej uczysz to sporządź notatkę z lekcji

 

zobacz : https://www.youtube.com/watch?v=ERyKPZzB0C0

 

Temat test wiedzy:

 

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/poznac-przeszlosc-wiek-xx-klasa-1-liceum/podrozdzial-rozdzial-ii-kultura-i-gospodarka-ii-rzeczypospolitej/test

 

podaj wynik poprzez screen ekranu

 

 

 

 

biologia 2.06.

Tematy: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. Rozwój człowieka - od poczęcia do narodzin. Rozwój człowieka - od narodzin do starości. Higiena i choroby układu rozrodczego.

Obejrzyjcie filmy:

Owulacja

Rozwój człowieka

Od zapłodnienia do porodu. Funkcje łożyska.

Planowanie rodziny. Choroby układu rozrodczego.

 

Przedstaw w postaci lini czasu etapy rozwoju człowieka od narodzin do starości. Każdy etap krótko scharakteryzuj. Termin wykonania 05.06.2020. Na ocenę.

 

 

 

 

historia

 

temat: zamach majowy i rządy sanacji

 

podręcznik str. 240

 

odpowiedz na pytania – tak powstanie notatka z lekcji

 

- dlaczego powstał i czym był wywołany kryzys odrodzonej Polski?

 

- Sulejówek

 

- Chjeno – Piast

 

- 12 maj 1926r.

 

- przebieg zamachu majowego

 

- na podstawie tekstu źródłowego powiedz czy zamach majowy będący swego rodzaju wojną domową można jakoś „wybaczyć” Piłsudskiemu? Jakie cele mu przyswiecały? Z kim lub czym walczył?

 

- jaki był finał bratobójczych walk

 

- kto nie przyjął godności prezydenckiej, a kto nim został?

 

- nowela sierpniowa

 

- sanacja

 

- „cud nad urną”

 

- jaki los spotkał Witosa i Korfantego?

 

- proces brzeski

 

- grupa pułkowników

 

- Bereza Kartuska

 

- śmierć Piłsudskiego

 

 

 

temat 2: zamach majowy i rządy sanacji – test wiedzy

 

zobacz:

 

https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSHAf53Qsec

 

 

 

sprawdź soją wiedzę i prześlij zdjęcie wyniku

 

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/poznac-przeszlosc-wiek-xx-klasa-1-liceum/podrozdzial-rozdzial-ii-zamach-majowy-i-rzady-sanacji/test

 

 

 

 

 

 

 

informatyka

Lekcja 15. Elementy zestawu komputerowego

Dowiem się, z jakich elementów składa się komputer oraz poznam ich definicje.

Lekcja 16. Zagrożenia w internecie

Dowiem się, jakie są konsekwencje zagrożeń w internecie oraz nauczę się, jak ich unikać.

Lekcja 17. Oprogramowanie antywirusowe

Dowiem się, czym są wirusy oraz jak się przed nimi zabezpieczać.

 

Czy Twój komputer lub telefon posiada oprogramowanie antywirusowe? Jakie? Napisz na messenger.

 

 

 

 

geografia

Temat: Handel.

Zapisz temat w zeszycie

Przeczytaj informacje w podręczniku na stronie 158

Notatkę przepisz lub wydrukuj i uzupełnij handel.pdf

 

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Na podstawie informacji dostępnych w podręczniku 164-167 przedstaw główne zanieczyszczenia w postaci krótkiej notatki graficznej: sketchnotki lub w inny wygodny dla Ciebie sposób. Może to być mapa myśli, plakat lub prezentacja. Zadanie oceniane: realizacja do 29.05.

 

 

 

biologia

26.05. test z działu: "Narządy zmysłu"  Dostęp poprzez TEAMS od godziny 11:00 do 11:16

 

Temat: Męski układ rozrodczy. Żeński układ rozrodczy.

Zapoznaj sie z materiałem na stronie podręcznika 215- 220 i na stronie https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o

Rozwiąż zawarte tam ćwiczenia 1-4 i wyślij w terminie do 27.05.

Zapraszam na film o budowie układu rozrodczego męskiego oraz na film o budowie żeńskiego układu rozrodczego.

 

 

 

fizyka

Temat: Sposoby przekazywania ciepła.

 

1.              Przepływ energii wywołany różnicą temperatur nazywamy przepływem ciepła. Jest on możliwy na trzy sposoby:

·         przez przewodnictwo cieplne

·         przez konwekcję

·         przez promieniowanie

2.              Przewodnictwo cieplne zachodzi przy bezpośrednim kontakcie ciał o różnych temperaturach.

3.              Dobrymi przewodnikami ciepła są metale, a dobrymi izolatorami ciepła są styropian i drewno.

4.              Konwekcja polega na przemieszczaniu się ogrzanej cieczy (lub gazu) do góry podczas gdy chłodniejsza ciecz (gaz) zajmuje miejsce ogrzanej np. unoszenie się cieplejszego powietrza

5.              Promieniowanie to sposób przekazywania ciepła na odległość np. ze Słońca na Ziemię.

 

Zad. 1 Marmur w temperaturze pokojowej sprawia wrażenie zimniejszego w dotyku niż piaskowiec w tej samej temperaturze. Która z tych skał lepiej przewodzi ciepło?

Zad. 2 Do dwóch kubków nalano gorącej wody. W kubku A woda wystygła szybciej niż w kubku B. Czy z tego wynika, że ścianki kubka A wykonano z lepszego przewodnika ciepła?

Zad. 3 Gdy w letni dzień słońce wyjdzie zza chmur, natychmiast odczuwamy, że jest nam cieplej. Czy temperatura otaczającego nas powietrza może się zwiększyć w takim tempie?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02.06.2020 do godz. 17

 

Temat: Ciepło właściwe.

 

1.  Ilość pobranego przez ciało ciepła potrzebna do zwiększenia temperatury o tę samą wartość jest wprost proporcjonalna do masy tego ciała i zależy od rodzaju substancji, z której zbudowane jest ciało.


2.  Ciepło właściwe określa ile energii trzeba dostarczyć, aby zwiększyć temperaturę 1 kg danej substancji o 1 K (lub 1OC). Ciepło właściwe obliczamy ze wzoru:

 (przepisujemy wzór z książki)

 

Zad. 1 Jaka energia jest potrzebna, aby ogrzać 1 kg wody o 10OC?

 

Zad. 2 Jaką ilość energii trzeba dostarczyć wodzie o objętości 5 l i temperaturze 20OC, aby ogrzać ją do temperatury 100OC?

Zad. 3 Aby ogrzać 2 kg pewnej substancji o 1OC, trzeba dostarczyć jej energię 2000 J. Ile wynosi ciepło właściwe tej substancji?

Zad. 4 Bryłka metalu o masie 300 g ochłodziła się od temperatury 400OC do 100OC, oddając 40,5 kJ energii. Oblicz ciepło właściwe tego metalu. Jaki to mógł być metal?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.06.2020 do godz. 17

 

 

chemia

Proszę wykonać plakat (jeżeli ktoś nie ma brystolu, proszę wziąć zwykłe 4 kartki i zrobić w formie książeczki) na temat wody.

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02.06.2020 do godz. 17

 

Temat: Tlenki metali i niemetali.

 

1.      Tlenki to związki chemiczne tlenu z metalami lub niemetalami.

 

2.      Jedną z metod otrzymywania tlenków jest reakcja syntezy tlenu z metalem lub niemetalem np.

• Równanie reakcji otrzymywania tlenku magnezu

2 Mg + O2à 2 MgO

3.      Katalizator jest substancją zwiększającą szybkość reakcji chemicznej.

 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

 

1.      Elektrolity to związki chemiczne, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny np. NaOH.

2.      Nieelektrolity to związki chemiczne, których wodne roztwory nie przewodzą prądu elektrycznego np. woda destylowana.

3.      Wskaźniki to substancje, które zmieniają barwę w zależności od odczynu roztworu (kwasowego, zasadowego, obojętnego).

4.      Wskaźniki naturalne to substancje występujące w przyrodzie, które zmieniają barwę w zależności o odczynu roztworu np. wywar z czerwonej kapusty, sok buraczany.

5.      Doświadczenie: Obserwacja zmiany barwy wskaźników w zależności od odczynu roztworu.

Barwa roztworu

Wskaźnik

kwasowego

obojętnego

zasadowego

papierek uniwersalny

czerwona

żółta

zielona

fenoloftaleina

bezbarwna

bezbarwna

malinowa

oranż metylowy

czerwona

pomarańczowa

żółta

błękit tymolowy

czerwona

żółta

niebieska (granatowa)

papierek lakmusowy

czerwona

fioletowa

niebieska

 

Obserwacje: Wskaźniki zmieniają barwę w zależności od odczynu roztworu.

Wnioski: Papierkiem uniwersalnym można wykryć obecność kwasu lub zasady. Fenoloftaleiną można wykryć obecność zasady. Oranżem metylowym można wykryć obecność kwasu. Błękitem tymolowym można wykryć obecność kwasu i zasady.

 

Proszę wykonać zadanie 1,2,3 ze str. 201

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.06.2020 do godz. 17 

 

język niemiecki

Jestem dostępna poprzez Messenger (Izabella Sambor) oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muttertag (Dzień Matki)
Drogie dzieci, pamiętacie o Dniu Matki? To już jutro 26 maja!
W tym dniu zaśpiewaj mamie piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=QZhcbRRMvDk

Ich weiß, ich war das ganze Jahr
nicht immer lieb und brav.
Drum will ich dir was sagen
an diesem ganz
besond‘ren Tag.
Egal welches Geschenk ich krieg‘,
wie teuer und wie gut
dies hier ist ein Lied für dich!
Die Beste, die bist
du
Mama- ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk ist, dass
es dich gibt.
Mama ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk
ist,dass es dich gibt.
Danke Mama la la la la la la la la la!
Danke Mama Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ich weiß, ich bin nicht immer lieb
und manchmal auch zu frech
auch weiß ich erst hinterher,
du hast mal wieder Recht.
Egal welches Geschenk ich krieg',
wie teuer und wie gut
dies hier ist ein Lied für dich!
Die Beste, die bist du!
Mama- ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk ist, dass es dich gibt.
Mama- ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk ist, dass es dich gibt.
Danke Mama- la la la la la la la la la!
Danke Mama- Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma!
Danke Mama!

 

Die Famile (rodzina)
https://learningapps.org/1781188
https://learningapps.org/12340508

Jeśli uda się Tobie z powodzeniem ukończyć grę, wyślij mi potwierdzenie (zdjęcie z pulpitu).

DORADZTWO ZAWODOWE
Temat: Klasyfikacja zawodów.
https://learningapps.org/7281592
https://learningapps.org/9079298
https://learningapps.org/11084268
https://learningapps.org/6404650
https://learningapps.org/10451707

Temat: Umiejętności - jako czynnik wyboru zawodu
https://learningapps.org/10148224

Temat: Zdolności - jako czynnik wyboru zawodu
https://learningapps.org/10997320

 

 

 

 

 

 

język polski

Wkraczamy w ostatni, decydujący czas pracy, a jednocześnie ostatni rozdział podręcznika.
Cieszę się, że są osoby, którym zależy na dobrych ocenach .

Lekcja 1
Temat: Nadzieja

Zapisz, jakie wrażenie wywarło na Tobie  graffiti.
Zapoznaj się z twórczością współczesnego autora, sprawdź, z czego jest znany w świecie.

Lekcja 2, 3, 4

Temat: Zakochać się w  chirurgii

Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 300- 301
Wyszukaj informacje o profesorze, skorzystaj z dowolnych źródeł
Obejrzyj film Bogowie, za zgodą Rodziców , a najlepiej wspólnie z Rodzicami

Zapisz do zeszytu notatkę, prześlij mi skan lub zdjęcie:

Dlaczego prof. Religa jest ważny dla wszystkich ludzi?


Lekcja 5

Temat: Nadzieja....      ma wielką wartość


Zapoznaj się z różnorodnymi tekstami, które znajdują się w podręczniku, s. 302- 307
Dokończ wypowiedź:
          Nadzieja....


 

 

 

 

religia

Proszę o zaległe prace. Jeśli ktoś nie wie jakie były zadania to proszę skontaktować się ze mną. Przypominam, że już niedługo 
będę musiała wystawić wam oceny na koniec roku szkolnego, a są jeszcze uczniowie którzy nie mają ocen z religii.
pozdrawiam-katechetka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

muzyka

Tematem zadania są urządzenia zapisujące i odtwarzające dźwięk. Zadanie polega na napisaniu notatki odpowiadając na pytania:

1) Wymienić 4 urządzenia zapisujące lub odtwarzające dźwięk. Napisać w jaki sposób dźwięk powstaje.
2) Z jakiego urządzenia ty korzystasz i dlaczego?
Temat opracowany w podręczniku str.156-157.

Termin realizacji 02 czerwca 2020.

 

 

 

 

plastyka

Tematem zadania jest tworzenie z natury. Mamy różna tematykę dzieł sztuki tj. portret, martwa natura, scena rodzajowa, pejzaż.Ćwiczenie będzie polegać na zrobieniu 2 zdjęć wybranych przez siebie tematów (np. portret i pejzaż). Temat opracowany w książce na str. 66-77. Oceniam pomysł, kreatywność,pomysłowość. Termin realizacji 02 czerwca 2020.

 

 

 

 

informatyka

Lekcja 11. Czy komputery myślą literami? Kod ASCII

 

Na tej lekcji dowiem się, czym jest tablica znaków ASCII oraz czym jest i jak używać tablicy znaków. 

 

 

Lekcja 12. Programistyczna wieża Babel – o różnorodności języków programowania

 

Dowiem się, jaki jest podział języków programowania i krótko scharakteryzuję najpopularniejsze z nich.

 

 

 

 

Lekcja 13. Samodzielne korzystanie z wyszukanych informacji z uwzględnieniem poszanowania praw autorskich 

 

Dowiem się, jak korzystać z informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 

 

Lekcja 14. Wyszukiwanie informacji i elementów graficznych udostępnianych w internecie w otwartych zasobach edukacyjnych

 

Dowiem się, jak wyszukiwać elementy graficzne w otwartych zasobach edukacyjnych.

 

 

Rozwiąż zadania zawarte w lekcji 13 i 14 na epodręczniku.

 

 

 

historia 19.05.

 

Rządy parlamentarne  -

 

podręcznik str. 235

 

Wyjaśnij pojęcia na tej podstawie powstanie notatka z lekcji:

 

- co to znaczy, że Polska odradza się z trzech zaborów – zwróć uwagę na różne systemy prawne, ekonomiczne, edukacyjne, monetarne itp.

 

- 26 styczeń 1919r.

 

- mała konstytucja

 

- Naczelnik Państwa – jaka to funkcja, kto ją objął

 

- 17 marca 1921

 

- kontrasygnata

 

- główne partie polityczne i ich przedstawiciele w odradzające się Polsce

 

- Gabriel Narutowicz 

 

- 09 - 16 grudnia 1922r. – to czas rządów pierwszego prezydenta Polski – dlaczego tylko kilka dni?

 

- hiperinflacja i Władysław Grabski

 

- reforma walutowa

 

- wojna celna

 

 

 

temat:

 

Praca z ćwiczeniami str. 106

 

zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=9viucmLfPpo

 

dla chętnych:

 

zobaczcie ciekawa prezentację wykonaną przez ucznia

 

https://slideplayer.pl/slide/828235/

 

jeśli chcecie wykonajcie podobną na dowolny temat z 5 ostatnich lekcji

 

 

 

 

 

geografia 19.05.

Temat: Rodzaje usług: Transport i łączność.

Notatka i zawarte w niej zadania z czasem realizacji do DZIŚ :)

transport_i_łączność.pdf

 

Temat: Turystyka.

Zapoznaj się z tematem na stronie 153

Na podstawie dostępnych źródeł scharakteryzuj dowolny obiekt w Polsce wpisany na "Listę UNESCO" - na ocenę.

Termin: 22.05.

 

 

 

biologia 19.05.

Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 208 a w zeszycie odpowiedz na pytania 1-5 na końcu tego tematu. Odpowiedzi wyslij na messenger lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca dzisiejszego dnia.

 

Za tydzień z działu: "Narządy zmysłu" będzie króciótki 15 minutowy test.:) Dostęp poprzez TEAMS

 

język niemiecki 18.05. - 22.05.

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema: Beschreibung der Person

Posłuchaj i pooglądaj:
https://www.youtube.com/watch?v=y3aIUa5U1qo 
Otwórz podręcznik na str. 113. Zapoznaj się z odmianą przymiotnika.

Otwórz ćwiczenia na str. 67.
Gesucht werden...“
Który opis pasuje do której osoby? Uzupełnij końcówki przymiotników, a następnie przyporządkuj.Thema:Das Traumkleid.

Otwórz podręcznik na str. 80/81.
Obejrzyj historyjkę obrazkową i dopasuj do obrazków zdania.
Wybierz zakończenie ze str. 81.
Napisz opowiadanie w zeszycie.

Otwórz ćwiczenia na str.
68.
Wpisz odpowiednia zdania w dymki.

 

DLA BENJAMINA

Tägliche Tätigkeiten
Codzienne czynności.

 

Pooglądaj i posłuchaj
https://www.youtube.com/watch?v=mqdFwNPSrzE
https://www.youtube.com/watch?v=BwCSIiNVIqI 

Te zadania nie są łatwe. Mam jednak nadzieję, że da
sz radę i ukończysz te ćwiczenia ze świetnym wynikiem.
https://learningapps.org/11823943 
https://learningapps.org/1567847 
https://learningapps.org/3544238 

 

 

 

język polski 18.05. - 22.05.Lekcja 1, 2

Temat: Twórcze inspiracje Adama Mickiewicza

Wykorzystując dostępne , współczesne możliwości,  przygotuj prezentację o Adamie Mickiewiczu  i wyślij mi do oceny . Zwróć uwagę na twórczość A.Mickiewicza i jej znaczenie dla narodu polskiego, dołącz zdjęcia, mapy, wypowiedzi  itpLekcja 3, 4


Temat: Motyw winy i kary w Dziadach cz.II

podr. str. 256
     Przeczytaj tekst, w razie potrzeby poszukaj interpretacji  na stronie e-podręcznika'
Zapisz notatkę :
- kategorie duchów
- sposób wywoływania zjawy
- cechy charakteru złego pana- cytaty z wypowiedzi ptaków
- nauka moralna wypowiedziana przez ducha
- zmiany zachodzące w języku- wypisz wyrazy, które wyszły z użycia, zastąp je współczesnymi wyrazami, w miarę możliwości


    czekam do piątku na Wasze prace, pozdrawiam , do zobaczenia...

 

 

 

 

religia

PROSZĘ ZNALEŻĆ w internecie ciekawą myśl lub fragment nauczania św. Jana Pawła II , następnie wpisać to proszę do zeszytu - będzie za to ocena.
Wszystkie oceny będą wpisane do dziennika jak tylko wrócimy do szkoły. Na razie wpisuję wszystkie oceny do swojego prywatnego dziennika.
pozdrawiam i czekam na Wasze prace.

 

 

 

biologia

Temat: Ucho - narząd słuchu i równowagi.

Notatkę znajdziesz na teams.

Obejrzyj film: Budowa ucha

oraz Jak działa słuch ?

Zadanie z tematu na ocenę  z czasem realizacji: 12.05.2020. godzina: 23:59 Potrzebujesz kawałek sznurka, tasmę klejącą oraz własnoręcznie wykonane karteczki z napisami części ucha. Przyczep do sznurka taśmą klejącą nazwy elementów budowy ucha w takiej kolejności, w jakiej ucho odbiera dźwięki.

W zeszycie odpowiedz na pytania:

− Jaka część ucha jest narządem równowagi?
− Czym są wypełnione kanały półkoliste?
− Jakie struktury znajdują się na ścianach kanałów
półkolistych?
− Jaki wpływ na komórki czuciowe ma poziome położenie
głowy?
− Jaki wpływ na komórki czuciowe ma przechylenie
głowy?
− Do jakiej części mózgowia jest przekazywany impuls
nerwowy pochodzący z kanałów półkolistych?

 

Dla chętnych doświadczenie:

 

I jeszcze na koniec kilka słów o słuchu i równowadze

 

 

Temat: Higiena oka i ucha.

Przeczytaj temat z podręcznika strona 203), a następnie wykonaj plakat związany z tematem, czyli przedstaw chorobę lub wadę wzroku i chorobę ucha. Termin 15.05.2020. godzina: 15:00 Wyślij przez messenger lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

geografia

Mój region i moja ojczyzna.

Zaplanuj 1 dniową wycieczkę szkolną w Głuchołazach. Termin to 15.05.2020. godzina 15:00

 

 

 

 

język polski

Lekcja 1
Temat : Kłopotliwe przyrostki i przedrostki- ćwiczenia w pisowni

s. 292 w podręczniku- przeczytaj wiadomości, zapisz notatkę i wykonaj 3 wybrane przez siebie ćwiczenia, w razie potrzeby , pisz do mnie, udzielę wyjaśnień.

Lekcja 2, 3, 4
Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości

s. 295- 296

         Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości, który odbędzie się w środę o godz. 9.00
Każdy z Was dostanie kartę z pytaniami i zadaniami do wykonania, na odpowiedzi czekam do 9.40- macie 40 minut na to aby poprawnie odpowiedzieć.
Przygotujcie się do sprawdzianu  wykorzystując podręcznik s. 295- 296, własne notatki i ćwiczenia. Możecie wykonać wszystkie ćwiczenia do tego działu książki, w razie pytań piszcie do mnie. Sprawdzian nie obejmuje twórczości Adama Mickiewicza.

Lekcja 5
Temat: Sprawdzian wiadomości


W minionym tygodniu, niestety, nie wszyscy wywiązali się ze swoich obowiązków, dlatego tym bardziej doceniam osoby, zwłaszcza te, które w terminie dostarczają mi swoje prace.

Wszystkich pozdrawiam , życzę wytrwałości, do zobaczenia........

 

 

 

 

historia

temat:

Walka o kształt granicy południowej i zachodniej odradzającej się Polski

podręcznik str.230

Na ostatniej lekcji poznaliście walki o granice wschodnie Polski dziś pora na Mazury, Poznań i Śląsk. Zobaczycie, że te granice Polski jakie powstały po zakończeniu I wony światowej definitywnie ukształtować trzeba było z bronią w ręku. Rozwińcie te punkty a powstanie notatka z lekcji:

- wymień organizacje polonijne ora ich głównych przedstawicieli, jaki miały cel

- kiedy wybuchło Powstanie w Wielkopolsce, kto był przywódcą, i jaki był przebieg powstania i jego wynik

- 11 lipca 1920 plebiscyt na Warmii, mazurach i Powiślu

- zaślubiny z morzem

- Wolne Miasto Gdańsk

- 1919,20,21 plebiscyty i Powstania Śląskie

- ich wynik

- dla chętnych: jak będziecie w okolicach Góry Świętej Anny odwiedźcie Muzeum Czynu Powstańczego ich stroma:

http://muzeum.opole.pl/o-muzeum/muzeum-czynu-powstanczego/

- konflikt Polsko – Czeski o Śląsk Cieszynski

 

Tema2 – praca z ćwiczeniami str.

 

zobaczcie:

jest niedaleko – warto tam pojechać:

https://www.youtube.com/watch?v=MSV2-_wrLX8

 

zobaczcie o powstaniu w Poznaniu to wygraliśmy- to się często nam nie zdarzało:)

https://www.youtube.com/watch?v=L0szPkk6bbE

 

cały temat tu:

https://www.youtube.com/watch?v=Y9pz35Vl9Gc

 

 

 

 

 

 

język niemiecki

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema: Was hat er/ sie an?
Otwórz podręcznik: na str. 80.

Przypomnij sobie odmianę rzeczownika w bierniku.
https://www.youtube.com/watch?v=9paOEpwaQok&t=789s 
W podręczniku na srt.80, w części C1 znajduje się przykład z opisem chłopca. Strój dziewczyny należy opisać samodzielnie według wzoru.

Otwórz ćwiczenia na stronie 64.
Übung C3- Zad. C3

Wer trägt was? Schreibe auf.
Napisz kto co chętnie nosi.

Übung C4- Zad. C4

Ergänze und male aus.
Pokoloruj i uzupełnij zgodnie ze swoim obrazkiem.


Thema: Schreibwerkstatt.
Otwórz ćwiczenia na stronie 6
5.

Warsztaty pisarskie.
Napisz pracę zgodnie z poleceniem.
- Wer ist diese Preson? - Kim jest ta osoba?
- Wo ist er/ sie? - Gdzie on/ ona jest?
- Was macht er/ sie? - Co on/ ona robi?
- Was hat er/ sie an? - Co on/ ona ma na sobie?
- Was ist an dieser Person interessant? - Co jest w tej osobie interesującego?

 

DLA BENJAMINA

Hobby

das Hobby – zainteresowanie
die Hobbys – zainteresowania

Pytanie o zainteresowania:
Was ist dein Hobby? – Jakie jest twoje hobby?

Odpowiedź:
Mein Hobby ist Schwimmen. – Moim hobby jest pływanie
Meine Hobbys sind Kochen, Reisen. – Moimi hobby są gotowanie i podróżowanie.

Zobacz jakie hobby ma Wiktoria:
https://www.youtube.com/watch?v=KBkh4xZvw2A 

ZAGRAJ:
https://learningapps.org/4149155

Pamiętsz czasownik mögen – lubić?
Ich mag lesen und fernsehen. - Lubię czytać i oglądać telewizję.

Możemy powymieniać
Ich mag..…
- Fußball spielen – grać w piłkę nożną
- tanzen – tańczyć
- Rad fahren – jeździć na rowerze
- Deutsch lernen – uczyć się niemieckiego
- joggen – biegać, uprawiać jogging

A czy pamiętasz słowo gern – chętnie?
Ich fahre gern Skateboard. – Ja jeżdżę chętnie na deskorolce.
Ich spiele gern Fußball. – Ja gram chętnie w piłkę nożną.

Pooglądaj i posłuchaj jakie zainteresowania mają dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=nztPPxpkEfQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=T_hc5-ZuA9Y

ZAGRAJ:
https://learningapps.org/8079766

religia

Proszę przeczytać fragnent z Pisma św. Mt.5,3-12, następnie odp. na pytanie -co to znaczy błogosławiony ?, oraz ile jest błogosławieństw 
w danym fragmencie Pisma św.- czekam na wasze odpowiedzi.

 

07.05.2020. Proszę przeczytać fragment z Pisma św. Mt.5,1-12, proszę napisać ile jest błogosławieństw ?

Czekam na pracę wszystkich dzieci - za wszystko otrzymacie ocenę.

Pozdrawiam - katechetka Maria Dygnos

 

 

 

 

język niemiecki

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema: Wer trägt was?
Posłuchaj i pooglądaj!
https://www.youtube.com/watch?v=9paOEpwaQok  
W podręczniku na stornie 113 znajdziesz tabelki z deklinacją przymiotnika po rodzajniku określonym I nieokreślonym. Możesz z nich korzystać podczas wykonywania zadań.
Zagraj!
https://learningapps.org/1911453 
https://learningapps.org/7303963
Otwórz ćwiczenia na stronie 63.
Zad. C2 – Dopisz końcówki wyrazów.
Otwórz ćwiczenia na stronie 64.
Zad. C3 – Napisz, co kto nosi.
Zad. C4 – Uzupełnij i pokoloruj zgodnie z tekstem


Thema:
Schreibwerkstatt.
Otwórz ćwiczenia na stronie 64.
Warsztaty pisarskie. Opisz wymyśloną osobę.DLA BENJAMINA


haben – mieć
https://www.youtube.com/watch?v=NvuxQxMRIVw&t=58s 
1. Co to znaczy:
2. Ich habe einen Freund.
3. Sie hat neue Brille.
4. Habt ihr einen Ball?

Zu Hause
https://www.youtube.com/watch?v=QTgxHnZjoxo 
1. Co to jest die Küche?
2. Co to jest das Bad?
3. Co to jest
das Schlafzimmer?
ZAGRAJ!
https://learningapps.org/2542090  
https://learningapps.org/11477573 
https://learningapps.org/4279617 

 

 

 

 

geografia

temat 1: Energetyka

temat 2: Gospodarka morska

Notatka do lekcji w aplikacji Teams, a po zajęciach praca na ocenę :)

 

 

 

 

biologia

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Na tej lekcji nauczę się: wykazywać, że budowa oka ma związek z pełnionymi przez nie funkcjami; opisywać, jak powstaje wrażenie wzrokowe. Skorzystam z e-podręcznika (Rozdziały: 1. Ochrona oka; 2. Twardówka, naczyniówka i siatkówka; 3. Jak powstają obrazy; 4. Przystosowania oka do widzenia w różnych warunkach).

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku na stronie 195, oraz na platformie Lekcja z e-podręcznika

Na microsoft teams znajduje się zadania z realizacją do 8:05. do godziny 15:00 Dla chętnych zadanie znajduje sie w notatce do tematu.

12.05. z tego tematu będzie kartkówka, godzina 11:00 na MS Teams

 

 

informatyka

Lekcja 7. Sieci komputerowe, ich zasięg i rodzaje

Na tej lekcji dowiem się, czym są sieci komputerowe, jakie są ich rodzaje i topografie.

Lekcja 8. Grafika wektorowa – krzywe Beziera

Dowiem się, jaka jest różnica między grafiką rastrową i wektorową.

Lekcja 9. Inkscape – wektoryzacja bitmapy

Dowiem się , jak zwektoryzować bitmapę i jak przerobić własny rysunek na grafikę wektorową.

Lekcja 10. Inkscape – tworzymy ikony 

Na tej lekcji stworzę własne ikony oraz nadam dowolnym folderom wykonane przez siebie ikony.

ZADANIE Z LEKCJI 10 odsyłacie do mnie na maila lub messenger.

 

 

 

historia

W czwartek o 10.00 za pomocą mikrofonów i naszej platformy edukacyjnej chciałbym sprawdzić stan waszej wiedzy z ostatnich 3 lekcji. Kto nie ma mikrofonu może podać nr telefonu – zadzwonię. Notatki i ćwiczenia proszę jak zwykle na maila

temat 1

Walka o granice wschodnią: Orlęta Lwowski i Cud nad Wisłą

Proszę odpowiedz na pytania, w ten sposób powstanie notatka z lekcji – podręcznik str 222

- ZURL

- wymień przyczyny konfliktu Polsko – Ukraińskiego

-Orlęta Lwowskie

- Cmentarz Orląt Lwowskich

- Cmentarz Janowski (dla chętnych)

- Szymon Petlura

- Cud nad Wisłą

- 18 marca 1921r.

- Polsko – Litewskie spory terytorialne

- (dla chętnych) jak rozumiesz zdanie: dla Piłsudskiego Ukraina miała być buforem przed Rosją, powiedz czy widzisz jakieś analogie do teraźniejszości?

Temat 2 – praca z ćwiczeniami str 100

Zobacz:

Orlęta Lwowskie

https://www.youtube.com/watch?v=hhhN8BoKXws

świetny film w którym opowiada i oprowadza rektor UO Stanisław Nicieja – polecam

Bitwa Warszawska 1920

Film do zobaczenia z całą rodziną https://www.youtube.com/watch?v=pT6886rClOc

lub wersja krótka tej bitwy:https://www.youtube.com/watch?v=XdGqRANDGxU 

 

 

 

 

 

język polski

Lekcja 1
Temat: Moja mała ojczyzna...

      W formie krótkiej notatki zapisz według Ciebie ważne informacje o miejscowości, 
w której mieszkasz- 10 do 15 zdań.


Lekcja 2
Temat: Jak powstaje wyraz

        Język polski jest językiem żywym, wciąż się zmienia. Mamy w języku polskim 
wyrazy nowe, które powstały np. od innych wyrazów. Jak to się dzieje? O tym przeczytasz
w podręczniku na str. 285-  286. Zapisz najważniejsze wiadomości, warte zapamiętania.

Lekcja 3
Temat: Wyrazy pochodne 

       Jak powstają kategorie wyrazów, co można dodać żeby powstał wyraz?
Przeczytaj o tym w podręczniku na str. 287- 289, do zeszytu zapisz notatkę o kategoriach 
słowotwórczych.

Lekcja 4,5
Temat: Moja Rodzina, rodzina wyrazów

Zapisz 2 notatki:
1. w 5 zdaniach opisz Twoją rodzinę,
2. napisz 5 zdań o rodzinie wyrazów, podaj przykłady.
Wykonaj 6 wybranych przez siebie ćwiczeń do tematów z tego tygodnia. Mogą to być ćwiczenia z podręcznika lub książki z ćwiczeniami. Prześlij mi te zadania. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, pytaj. W przyszłym tygodniu, po 10 maja , będzie krótka kartkówka 
z ostatnich tematów.

    Pozdrawiam i do zobaczenia.......

muzyka

Przed nami święta majowe:2maja-Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 3maja-Święto Konstytucji 3 Maja.
Z tej okazji, zadanie będzie polegać na napisaniu w zeszycie    ( lub na kartce)notatki składającej się z dwóch części: 1.odpowiedzi na pytanie : Dlaczego powstawały pieśni patriotyczne?
2. napisanie 2 zwrotek, 2 znanych pieśni patriotycznych związanych ze Świętem Konstytucji 3 Maja.
Termin realizacji zadania do 8 maja.

 

 

 

plastyka

Przed nami święta majowe:2maja-Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 3maja-Święto Konstytucji 3 Maja.
Zadanie plastyczne będzie polegać na wykonaniu kotyliona patriotycznego.
Można go wykonać z kolorowego papieru, bibuły, pomalowanych kartek, wstążki.
Termin realizacji zadania do 8 maja.
 
 
 


W-F

Czas się ruszyć! Kolejna porcja ćwiczeń domowych. Jeśli podobał wam się trening proponowany przez siatkarzy SKRA BEŁCHATÓW czas na 2 część:

 

https://www.facebook.com/watch/?v=223035852288520&external_log_id=3373be530ed97037e2e4c1ad3cdb0b6c&q=%C4%87wiczymy%20z%20)i)skr%C4%85

 

 

 język polski

27.04.2020- 30.04.2020


Lekcja 1
Temat:Świat, który zachwycaWracamy na moment do twórczości znanego Wam już Jana Twardowskiego
s. 266 podręcznik
Zapoznaj się z treścią wiersza Podziękowanie, dokończ wypowiedź rozpoczynającą się od słów: Świat który zachwyca. Mimo wszystko...


Lekcja 2
Temat: Przygotowanie do wypracowaniaOdszukaj notatki o poprawnej kompozycji wypracowania, zapoznaj się z nimi. Masz w domu ocenione wypracowania, sprawdzone i podsumowane, przeczytaj je. Przygotuj się do wypracowania,  które napiszesz w środę, 29 kwietnia. O godzinie 8.00  na stronie umieścimy tematy, wybierz jeden z nich. Na wypracowanie w formie e- maila czekam do godziny 9.30

 

 

 

 

biologia

28.04.2020.

Podsumowanie prezentacji dotyczących układu nerwowego. Lekcja online 11:00 - teams i pytanie na ocenę.

 

 

 

 

geografia

28.04.2020.

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

Notatka do tematu znajduje się na temas  

 

historia

lekcja 1 temat: Odrodzenie Rzeczpospolitej podręcznik str 216 Koniec 1 wojny światowej przyniósł początek naszej niepodległości utraconej 123 lata temu. Nie znaczy to jednak, że konferencja w Wersalu, kończąca pierwszą wojnę światową określiła dokładnie nasze granice. Przez następne lekcje poznamy jak Polacy musieli o nie walczyć na drodze referendów (głosowań) lub z bronią w ręku. Pomysłów na wolną Polskę i na jej zarządzanie było wiele. Państwo odradzało się z trzech zaborów, różne były pomysły na jego formę, sojusz, sposób zarządzania itp. Spory polityczne, które znamy i oglądamy dziś np. w telewizji dotyczyły też kształtu niepodległej Polski. Mam jednak wrażenie, że kiedy sprawa dotyczyła dobra wyższego – Polski umiano się porozumieć. Poznaj sylwetki czołowych polityków tamtych czasów i zobacz jak różną mieli wizję wolnej Polski i wyjaśnij pojęcia: - Ignacy Daszyński - Józef Piłsudski - Ignacy Jan Paderewski - POW - Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polski - Księstwo Cieszynskie - Naczelna Rada Ludowa - Komitet Narodowy Polski - Jędrzej Moraczewski i jego reformy lekcja 2 praca z ćwiczeniami i prezentacja multimedialna - samodzielnie wypełnij ćwiczenia str 98 - wykonaj prezentację dotyczącą różnej wizji na niepodległą Polskę 

 

 

 

 

język niemiecki

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema: Mode und Jugendliche. - c.d.
Powtórz słownictwo:
https://learningapps.org/2265533
https://learningapps.org/1591045
https://learningapps.org/8936731
Otwórz ćwiczenia na stronie 61
Wykonaj zadania B1, B2. B3. B4
i na stronie 62 – B5, B6.

Thema: So ziehen sich meine Freunde an.

Zagraj!
https://learningapps.org/4987462
Otwórz podręcznik na stronie 79.
Przeczytaj tekst i przyporządkuj opisy do ilustracji.

 


Dla Benjamina
Zagraj!
https://learningapps.org/3082357
https://learningapps.org/7418875
https://learningapps.org/2352649
Odpowiedz!

Co to jest „das Heft“?
Co to jest „der Bleistift“?
Co to jest „die Schere“?
Kto to jest „der Schüler“?
Kto to jest „die Schülerin“?

Mögen/ gern - Lubić
https://www.youtube.com/watch?v=W0QmYGjKHyQ&t=56s
Co to znaczy?
Wir mögen Musik.
Er mag Deutsch.
Ich singe gern.
Sie schwimmt gern.

 

 

 

fizyka

Temat: Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej.

1.              Energia kinetyczna jest związana z ruchem ciała – ma ją każde ciało będące w ruchu.

2.              Energia kinetyczna ciała jest tym większa im większą prędkość ma to ciało i im większa jest jego masa. Energię kinetyczną obliczamy ze wzoru:

Ek – energia kinetyczna [J] m – masa [kg]

v – prędkość [m/s]

3.              Jeżeli dowolny układ ciał nie wymienia energii z otoczeniem, to jego całkowita energia jest stała. Taki układ nazywa się układem izolowanym (odosobnionym).

4.              Zasada zachowania energii mechanicznej:

W izolowanym układzie ciał przy braku oporów ruchu całkowita energia mechaniczna nie ulega zmianie

E = Ek + Ep= constans

Zad. 1 Zając o masie 3 kg ucieka ze stałą prędkością 20 m/s. Jaką ma energię kinetyczną?


Zad. 2 Samochód jadący z prędkością 30 km/h miał energię kinetyczną 40 kJ. Ile wynosiłaby jego energia kinetyczna, gdyby zwiększył swoją prędkość do 60 km/h?

Zad. 3 Dwa samochody poruszają się z jednakową prędkością. Jeden z nich, o masie 900 kg, ma energię kinetyczną 40 kJ. Jaką energię kinetyczną ma drugi, o masie 1800 kg?

Zad. 4 Ciało poruszające się ze stałą prędkością 10 m/s ma energię kinetyczną 0,5 kJ. Jaka jest masa tego ciała?

 

Zad. 5 Adam rozpędził wózek o masie 40 kg, pchając go siłą 20 N na drodze 5 m. Jaką energię kinetyczną uzyskał wózek?

 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.05.2020 do godz. 17.

 

 

 

Proszę wykonać lapbook z działu Praca, moc, energia. https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw&t=21s w linku jest filmik jak takiego lapbooka można wykonać.

 

Bardzo proszę o wysyłanie lapbooka na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.05.2020 do godz. 17.

 

 

 

 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura.

 

 

1.              Energia wewnętrzna ciała to suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek, z których zbudowane jest ciało oraz energii potencjalnej wzajemnego oddziaływania między cząsteczkami.

 

2.              Energia wewnętrzna ciała danego rodzaju i o danej temperaturze jest tym większa, z im większej liczby cząsteczek ciało się składa.

 

3.              Temperatura ciała jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek z których zbudowane jest ciało.

 

4.              Podstawową jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin [K] 0 K = -273OC natomiast 0OC = 273 K.

 

5.              W skali Kelvina za 0 K przyjęto najniższą możliwą temperaturę nosi ona nazwę zera bezwzględnego.

 

Zad. 1 Przelicz: 25OC

 

76OC

 

-10OC

 

-490OC 56OC

 

78 K

 

123 K

 

-43 K

 

-965 K

 

34 K

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.05.2020 do godz. 17

 

Temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła.

 

 

1.                 Wzrost energii wewnętrznej może nastąpić wskutek wykonania pracy i przekazywania energii w postaci ciepła od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.

 

2.                 Ciepło to ilość energii wewnętrznej przekazanej między ciałami o różnych temperaturach.

 

3.                 Pierwsza zasada termodynamiki:

 

Jeżeli praca wykonana nad ciałem prowadzi w całości do przyrostu energii wewnętrznej to całkowity przyrost energii wewnętrznej ciała jest równy sumie pracy wykonanej nad ciałem i pobranego ciepła.

 

DEw = W + Q

 

DEw– przyrost energii wewnętrznej [J] W – praca [J]

 

Q – ilość pobranego przez ciało ciepła [J]

 

Zad.1 Ludzie pierwotni rozpalali ogień, wykorzystując zwiększenie się energii wewnętrznej ciała na skutek tarcia. Czy my postępujemy podobnie?

 

Zad. 2 Opisz jak zmieniła się energia wewnętrzna opisywanego niżej ciała, tzn. czy wzrosła, czy zmalała i o ile dżuli.

 

a)                 Podczas mieszania łyżeczką gorącej kawy wykonano pracę 10 J. W tym czasie kawa oddała do otoczenia 100 J energii w postaci ciepła.

 

 

 

b)                Kropla zimnej wody, spadając w wodospadzie, przyjęła od otoczenia 0,5 J energii w postaci ciepła. Jednocześnie jej energia potencjalna zmniejszyła się o 1 J, zamieniając się w energię wewnętrzną.

 

 

 

Zad. 3 Kamień o masie 5 kg spadł z wysokości 2 m. O ile zwiększyła się energia wewnętrzna kamienia i otoczenia po upadku?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.05.2020 do godz. 17 

 

 

chemia

Temat: Woda  jako rozpuszczalnik.

 

 

1. Emulsja to mieszanina niejednorodna dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci małych kropelek.

 

2. W cząsteczce wody występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane między atomami wodoru a atomem tlenu. Wiązania w cząsteczce wody tworzą kąt około 105O.

 

Wzór sumaryczny: H2O

 

3. Dipol to cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni (+) i ujemny (-) np. cząsteczka wody.

 

4. Rozpuszczanie to wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji.

 

 

 

Temat: Rodzaje roztworów.

 

 

1. Roztwór to mieszanina jednorodna rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej.

 

2. Roztwór nasycony to roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej substancji.

 

3. Roztwór nienasycony to roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość danej substancji.

 

4. Roztwór właściwy to roztwór, w którym cząstki substancji rozpuszczonej mają rozmiary mniejsze od 10-9 m.

 

5. Koloid to mieszanina, w której cząstki substancji rozpuszczonej mają rozmiary od 10-9 do 10-7 m.

 

6. Zawiesina to mieszanina cieczy i substancji rozpuszczonej, której cząstki mają rozmiary większe od 10-7 m.

 

 

 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

 

 

1. Rozpuszczalność substancji to maksymalna liczba gramów substancji, jaką można rozpuścić w 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod danym ciśnieniem, aby otrzymać roztwór nasycony. Rozpuszczalność zależy od: rodzaju substancji, rodzaju rozpuszczalnika i temperatury.

 

2. Krzywa rozpuszczalności to zależność między rozpuszczalnością substancji, a temperaturą.

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

Proszę przepisać zadania z filmu do zeszytu i rozwiązać zadania 2,3,4 ze str. 183. 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.05.2020 do godz. 17

 

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE&t=18s

 

Proszę przepisać zadania z filmu do zeszytu i rozwiązać zadania 1,2,3 ze str. 191. 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.05.2020 do godz. 17

 

 

 

 

 

HISTORIA

temat 1 lekcji: Świat na drodze ku II wojnie światowej str 210 Proszę sporządź notatkę na podstawie pomocnych punktów: - państwa osi - Anschluss Austrii - Francisco Franco i przyczyny wybuchu wojny domowej w Hiszpanii - konferencja w Monachium i utrata przez Czechosłowację Sudetów - „w polityce nie ma sentymentów” wyjaśnij proszę to stwierdzenie posługując się przykładem Zaolzia, Rusi Zakarpackiej czy Protektorat Czech i Moraw - krótko opisz ekspansję Japonii a wschodzie Temat 2 praca z ćwiczeniami - proszę wypełnij samodzielnie ćwiczenia str 94 zobacz: Aneksja Austrii i Czechosłowacji https://www.youtube.com/watch?v=iH99sgyssZU FRANCISCO FRANCO - hiszpański dyktator https://www.youtube.com/watch?v=sr0RDFCUlNQ zajęcie Zaolzia https://www.youtube.com/watch?v=5Oe6rljfm7c
 
 
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Czas się ruszyć!
Od poniedziałku możecie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem ruszyć do lasu!!! Kto zaś woli pozostać w domu  - to też coś mam dla niego. Kiedyś uczniowie z naszej szkoły mogli pojechać do Kędzierzyna Koźla na mecz siatkarski ZAKSY - teraz nikt nie gra, co nie znaczy ze nie trenuje, Zobaczcie jak siatkarze SKRY BEŁCHATÓW trenują w domu i jakie ćwiczenia możecie wykonać z nimi w domu ALE NAJWAŻNIEJSZE - W OBECNOŚCI RODZICA
No to do dzieła:
 
 
 

BIOLOGIA

21.04.2020.

Temat: Budowa i rola układu nerwowego.

o godzinie 11:00 łączymy się na lekcję online poprzez MS Teams i realizujemy temat.

Zadanie. Polecenie 1 wypełniacie na teams i odsyłacie do 27.04.; Polecenie 2 - zadania w ćwiczeniach - przepisujecie do zadania na teams - tam gdzie polecenie 1

Każdy z Was o godzinie 12:00 otrzyma przypisane zadanie z układu nerwowego. Zadanie bedzie polegało na przygotowaniu prezentacji. Czas realizacji: 27.04.2020.

 

28.04.2020.

Podsumowanie prezentacji dotyczących układu nerwowego. Lekcja online 11:00 i pytanie na ocenę.

 

 

 

GEOGRAFIA

Temat: Produkcja roślinna i zwierzęca.

Zadania rozwiąż do 27.04.2020.

 

 

 

JĘZYK POLSKI

15.04.- 17.04.2020

Lekcja 1 i 2
temat: Dobro i zło w sztuce

Podręcznik s. 245, 246, 247

Przeczytaj , przypomnij sobie naszą dyskusję po obejrzeniu filmu " Opowieść wigilijna".
Zapisz krótką notatkę o autorze.
Odpowiedz na pytanie: dlaczego dobro i zło pojawiają się na obrazach,  w filmach, literaturze?   Na Twoją odpowiedź czekam do piątku 17 kwietnia.


Lekcja 3
temat: Co wydarzyło się w Orient Expressie?

Zapoznaj się  z fragmentem książki ze str. 271 oraz informacją o autorce. Wykonaj ćwiczenie 3,4,5, aby je dobrze wykonać spróbuj myśleć jak detektyw Herkules Poirot.

Zadanie dla ciekawych: sprawdź, ile książek napisała Agatha Christie, a ile z nich zekranizowano?

 

 

 W tym tygodniu poćwiczymy ortografię
L.1 Hrabia i chińska herbata- pisownia wyrazów z ch i h
https://epodreczniki.pl/a/hrabia-i-chinska-herbata-czyli-o-ch-i-h/DySHewB2N


L.2 Diabeł tkwi w szczegółach - pisownia wyrazów z ó i u
https://epodreczniki.pl/a/diabel-tkwi-w-szczegolach-czyli-o-o-i-u/DguEEMTWs


L.3 Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem

Przeczytaj fragment książki, który znajduje się w podręczniku na str. 262, przemyśl ,
a następnie wykonaj ćw. 2 i 3


L.4,5 Bądź jak Agatha Christie

1. Obejrzyj film p.t. Szatan z siódmej klasy
https://vod.tvp.pl/website/szatan-z-siodmej-klasy,31227396
2. Zastanów się i napisz odpowiedź na pytanie: Dlaczego to właśnie Adam okazał się dobrym detektywem?   Na tę odpowiedź, dłuższą, czekam do piątku 24.04.2020.

                                   Do zobaczenia......

 

 

 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Essen und Trinken- Zusammenfassung
Otwórzcie podręczniki na stronie 69.
Zad 4. Co powiesz w tych sytuacjach? Wskaż własciwe reakcje.
Zad 5. Dopasuj pytania do podanych odpowiedzi.
Zad 6. Co powiesz w tych sytuacjach? Wskaż własciwe reakcje.

I jeszcze cztery krótkie zadanie do zeszytu:
1. Zeichnet eure Lieblingsspeise.
2. Was steht in einer Speisekarte? Nennt drei Beispiele.
3. Nennt drei Tischmanieren.
4. Wie braucht man um Rührei zu machen?
Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Thema:
Mode für sie und ihn.

Otwórz podręcznik na stronie 76
Przeczytaj opisy na metkach i uzupełnij tabelę w zeszycie.

Kleidungsstück (część garderoby)

Stoff (materiał)

Farbe

Preis (cena)

Pullover

………..

…………..

………...

………..

………….

…………...

…………..

Wolle – wełna
Seide – jedwab
Leinen – len
Baumwolle – bawełna
Leder - skóra

Thema: Mode und Jugendliche.

Otwórz podręcznik na stronie 78.
B. Przeczytaj tekst i zdecyduj, kto to mówi.
B1. Jak ważna jest dla ciebie moda? Wybierz pasujące do ciebie odpowiedzi i zapisz je w zeszycie.

Schick – szykowny
bequem – wygodny
mega out – od dawna niemodne
das Äußere -wygląd
gefällt – podoba się
hängt von meiner Stimmung ab – zależy od mojego nastroju 

 

 

INFORMATYKA

Lekcja 5. Praca z dokumentem wielostronicowym

 

Na tej lekcji dowiem się, w jaki sposób tworzyć spisy treści, sekcje, dodawać numery stron oraz jak pracować na dokumencie wielostronicowym. 

 

 

Lekcja 6. Dlaczego warto robić kopie zapasowe? Pliki i zabezpieczenia 

 

Na tej lekcji dowiem się, dlaczego warto robić kopie zapasowe. Odświeżę informacje na temat tego, czym jest plik, pamięć masowa i schowek oraz jak wygląda hierarchiczna struktura folderów. 

 

Do tej pory wysłałam lekcje na temat algorytmów do których były zadania wykonane i większość z was te zadania wykonała i została oceniona.  Pozostałe tematy mają charakter informacyjny i bardzo prosze żeby się z tą tematyką zapoznawać na bieżąco. Niebawem pojawi się zadanie na ocenę.

 

 

FIZYKA

Temat: Moc i jej jednostki.

 

 

1.   Moc określa się jako iloraz pracy i czasu, w jakim praca ta została wykonana. Moc oblicza się ze wzoru:

 

 P= W/t

P – moc [W] W – praca [J] t –czas [s]

Jednostką mocy jest wat

 

2.   Moc urządzenia informuje o tym, jaką pracę wykonuje urządzenie w jednostce czasu.

 

3.   Moc chwilową oblicza się ze wzoru:

 

P = F * v

 

P – moc [W]

 

F – siła [N]

 

v – prędkość ciała [m/s]

 

Zad. 1 Pracę 10 J wykonano w czasie 2s. Oblicz moc urządzenia.

Zad. 2 Ile czasu potrzeba, aby 40-watowa żarówka zużyła 20 J energii elektrycznej?

 

Zad. 3 Jaką pracę wykona silnik o mocy 300 W w czasie pół minuty?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.04.2020 do godz. 17 .

21.04.20

 

Temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.

 

 

1.              Ciało, które ma energię, jest zdolne do wykonywania pracy:

 

·         Gdy praca wykonywana jest przez ciało traci ono energię

 

·         Gdy praca wykonywana jest nad ciałem przez siły zewnętrzne, zyskuje ono energię kosztem energii innego ciała

 

2.              Energia potencjalna grawitacji to energia ciała o masie, które znajduje się na wysokości nad poziomem zerowym (np. powierzchnią Ziemi). Obliczamy ją ze wzoru:

 

Ep = m * g * h

 

Ep– przyrost energii potencjalnej [J]

m – masa [kg]

 

g – przyspieszenie ziemskie [10 N/kg] h – wysokość [m]

 

3.              Odkształcone ciało np. napięty łuk lub ściśnięta sprężyna, powracające do pierwotnej postaci, wykonuje pracę dzięki energii potencjalnej sprężystości.

 

Zad. 1 Jaką energię potencjalną ma młotek o masie 2 kg podniesiony na wysokość 0,5 m?

Zad. 2 Na jakiej wysokości człowiek o masie 70 kg ma energię potencjalną 14 kJ?

 

Zad. 3 Jaką masę można podnieść na wysokość 10 m kosztem energii 1 J?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.04.2020 do godz. 17 .

 

 

 

 

CHEMIA

17.04 oraz 21.04.2020

Proszę wykonać lapbooka z działu"Łączenie się atomów" macie na to 2h lekcyjne :) w linku znajdziecie informację jak takiego lapbooka się wykonuje https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw

Bardzo proszę o wyslanie zdjec lapbooka na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.04.2020 do godz. 17 .

24.04.20

 

Temat: Woda – właściwości i rola w przyrodzie.

 

 

1.      Główne źródła zanieczyszczeń wód:

 

• Komunalne np. detergenty

 

• Przemysłowe np. ścieki z kopalń

 

• Rolnicze np. azotany i fosforany z nawozów

 

2.      Wraz ze zmianą temperatury gęstość wody się zmniejsza. Największą gęstość ma woda w temperaturze 4OC.

 

3.      Temperatura wrzenia wody to 100OC, temperatura topnienie OOC, a gęstość wody wynosi 1 g/cm3.

 

4.      Racjonalne gospodarowanie wodą: • Tworzenie zbiorników retencyjnych • Tworzenie ujęć wody z rzek

• Wdrażanie technologii, których podstawową zasadą jest oszczędne zużywanie wody

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Lesson 1 – 15.04.2020 lekcja online

Lesson 2 – 16.04.2020

Podręcznik strona 74

Do zeszytu wpisujecie zwroty z fioletowej ramki, tłumaczycie je na j. polski, możecie korzystać ze słowniczka z podręcznika. 

Wykonujecie zadania 5 i 6 ze str 74.

Uzupełnijcie dialogi z zamieszczonej karty pracy klasa_7_lesson_2_dialogi.pdf

Lesson 3 – 20.04. 2020r. Lekcja online lub praca samodzielna z zamieszczonymi materiałami. Wypełnione karty pracy przesyłacie na maila lub drukujecie i wykonujecie je online ze mną w poniedziałek godzina 10.00. Tak jak się umawialiśmy. klasa_7_lesson_3_czas-past-simple-i-past-continuous-_-ćwiczenia.pdf

klasa_7_lesson_3_past_simple_vs_past_continuous.pdf

Lesson 4-   22.04.2020r. - lekcja online

Lesson 5 – 24.04.2020r. - wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze strony 70.

 

 

 

 

PLASTYKA

Tematem zadania plastycznego jest  Mural.
Sztuka ulicy jest dziedziną szybko rozprzestrzeniającą się w przestrzeni publicznej. Są to dzieła wykonywane za zgodą władz miast, w miejscach do tego przygotowanych. Współcześni artyści tworzą murale, które upiększają naszą przestrzeń miejską.Chciałabym, abyście zaprojektowali mural, duży obraz na ścianę boczną budynku.
Ustawcie kartkę pionowo, w górnej części zaznaczcie dach,pozostała część będzie ścianą budynku,na której namalujecie swój projekt.Proszę o narysowanie dwóch okien.Tematyka dowolna np. akwarium z rybkami. 
Termin oddania pracy 25 kwietnia 2020.

Zadania są obowiązkowe . Zdjęcia zadań proszę przesłać na mojego maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

MUZYKA

Tematem zadania z muzyki jest postać Krzysztofa Pendereckiego.
Sporządź notatkę uwzględniając w niej min. jakie rodzaje muzyki tworzył,jakie otrzymał nagrody.  
Proszę, abyście wysłuchali utworu Tren Ofiarom Hiroszimy-napisali swoją opinię(jedno zdanie)podoba ci się czy nie i dlaczego.
Cała notatka powinna zawierać min. 6 zdań.
Termin oddania zadania do 25 kwietnia.
Zadania są obowiązkowe . Zdjęcia zadań proszę przesłać na mojego maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA

 

31.03.2020.

Online 11:00 Temat: Zaburzenia układu hormonalnego.

Nowy dział: Regulacja nerwowo-hormonalna

 

07.04.2020.

Kartkówka z dwóch lekcji: Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego. Zaburzenia układu hormonalnego. godzina 11:00

 

 

GEOGRAFIA

 

31.03.2020.

Online 11:00 Nowy dział. Rolnictwo i przemysł Polski.

 

07.04.2020.

Rozwiąż ćwiczenia do tematu: "Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce".

 

 

CHEMIA

 

Temat: Obliczenia stechiometryczne.

1.      Obliczenia stechiometryczne to obliczenia, w których interpretuje się równanie reakcji chemicznej z wykorzystaniem prawa zachowania masy.

Proszę obejrzeć film i na jego podstawie wykonać notatkę do zeszytu.

https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I

 

 Zadania do wykonania

 

Zad. 1 Siarka łączy się z miedzią i powstaje siarczek miedzi(II). Ilu gramów miedzi należy użyć, aby przereagowała z 4 g siarki.

 

Zad. 2 Oblicz, ile gramów tlenku magnezu powstanie w reakcji 120 g magnezu z tlenem.

 

Zad. 3 Ile gramów glinu potrzeba do otrzymania 200 g  siarczku glinu powstałego z bezpośredniej syntezy glinu i siarki?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów.

 

Zad. 1 Oblicz:

 

a)      stosunek masowy pierwiastków w cząsteczce tlenku srebra(I)

b) stosunek masowy pierwiastków w cząsteczce tlenku srebra(II)

 

Zad. 2 W wyniku prażenia węglanu wapnia CaCO3 otrzymano 132 g tlenku wapnia i tlenek węgla(IV). Oblicz masę substratu.

 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

 

 

FIZYKA

 

 

Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu.

 

1.                 Trzecia zasada dynamiki Newtona:

Jeżeli jedno ciała działa pewną siłą na drugie ciało to drugie ciało równocześnie oddziałuje na pierwsze ciało z siłą równą co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot.

2.                 Skutki działania sił akcji i reakcji można zaobserwować na przykładzie zjawiska odrzutu.

 

Zad. 1 Duże śmigło helikoptera działa na powietrze siłą 10 kN. W którą stronę skierowana jest ta siła? Jaką siłą powietrze działa na helikopter?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.03.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

Temat: Opory ruchu.

1.              Siły oporu ruchu to tarcie oraz inne opory utrudniające ruch.

2.              Siła oporu powietrza zależy od kształtu i rozmiarów ciała oraz od jego prędkości.

3.              Siła tarcia to siła oporu, która zależy od siły nacisku ciała i rodzaju stykających się powierzchni.

4.              Siła tarcia statycznego to siła działająca na ciało będące w spoczynku i przeciwdziała wprawianiu tego ciała w ruch.

5.              Siła tarcia kinetycznego działa na ciało będące w ruchu, przeciwdziała ruchowi tego ciała.

 

Zad. 1 Podaj przykład sytuacji, w której tarcie powoduje:

a)                 Zwiększenie prędkości

b)                Zmniejszenie prędkości

Zad. 2 Motorówka płynie ze stałą prędkością. Do przodu popycha ją stała siła ciągu o wartości 2000 N.

a)                 Dlaczego prędkość motorówki nie zwiększa się, skoro działa na nią siła?

b)                Jaką wartość ma siła oporów ruchu?

c)                 Co się stanie, gdy siła ciągu się zwiększy?

d)                Dlaczego samoloty osiągają znacznie większą prędkość od łodzi, nawet najszybszych?

 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

Temat: Energia i praca.

1.      Rodzaje energii:

·         Kinetyczna

·         Potencjalna grawitacji

·         Potencjalna sprężystości

·         Wewnętrzna

·         Chemiczna

·         Promieniowania

·         Elektryczna

·         Jądrowa

 

2.      Praca wykonywana jest wtedy, gdy na ciało działa siła, a ciało porusza się w kierunku innym niż prostopadły do kierunku działania siły. Pracę można obliczyć ze wzoru:

 

W = F * s

 

W–praca[J] F–siła[N]

s – droga [m]

Jednostką pracy jest dżul [1 J = 1 N * 1 m]

 

Zad. 1 Pan Robert przeszedł 500 m po płaskiej drodze, pchając wózek ze swoim dzieckiem siłą 50 N. Jaką pracę wykonał?

Zad. 2 Spychając na pobocze zepsuty samochód, Artur wykonał pracę 3000 J na drodze 6 m. Jaką siłą działał?

Zad. 3 Na jaką wysokość podniesiono ciało o ciężarze 60 N, jeśli wykonano przy tym pracę 90 J.

Zad. 4 Paweł ciągnął sanki pod górę. Jaką siłą działał, jeśli na drodze 20 m wykonał pracę 300 J?

 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 JĘZYK POLSKI

 

 

Lekcja 1 i 2
t.  O wypowiedzeniu  wielokrotnie złożonym


Przeczytaj informacje, które są umieszczone w podręczniku na str.232 , są to tematy utrwalające. Obejrzyj uzupełnienie 
https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk
https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic
https://www.youtube.com/watch?v=mHBjNMqWUeA
https://www.youtube.com/watch?v=ppK6NYeNHHU
https://www.youtube.com/watch?v=r1wNtRNtTPY

Spróbuj wykonać ćwiczenia. Do zeszytu zapisz sobie informacje warte zapamiętania.


Lekcja 3


t. Jak chronić własność intelektualną ?

Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 238- 240, poszukaj w innych źródłach, a następnie odpowiedz na pytanie:

Z jakich źródeł możesz korzystać ucząc się ?
Odpowiedź na to pytanie prześlij też do mnie- termin : do końca tego tygodnia.

 

Tydzień 06.04.2020- 08.04.2020
Lekcja 1,2
Temat: Jak trafnie przekazać informacje?

      Jesteśmy w ostatnich dniach  przytłoczeni ilością informacji. W jaki sposób są one przekazywane, a jak mogą być przekazane, na co zwracać uwagę? Przeczytaj tekst
z podręcznika- str. 235 i zapisz do zeszytu notatkę z najważniejszymi informacjami.

Zadanie dla chętnych- ćwiczenia w książce z ćwiczeniami- jak zwykle w środę.Lekcja 3
Temat: Moje życzenia.....


       Napisz najpiękniejsze życzenia świąteczne dla wszystkich ludzi, pamiętaj o ostatnich 
wydarzeniach. Do środy włącznie możesz to zadanie przesłać na mój adres znany Ci, chętnie przeczytam i ocenię.

Pozdrawiam i do zobaczenia...

 

 

 

 JĘZYK ANGIELSKI

 

 

Lesson 1

Obejrzyj filmik, przypomnij sobie użycie czasu Past Continuous. Streść filmik w kilku zdanach w języku polskim.

https://www.youtube.com/watch?v=etvW0FOD_so

Obejrzyj filmik i przetłumacz użyte w nim zdania na język polski . (angielskich zdań nie musisz pisać, chyba, że chcesz)

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc

Lesson 2  - ze mną online środa godzina 10:00

Lesson 3 – ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń strona 68 (najpierw jednak musimy zrobić lekcję online)

Lesson 4  i  Lesson 5  - lekcje na wesoło i kreatywnie

Obejrzyj film instruktażowy jak wykonać LAPBOOK

https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw

(możesz też poszukać innych pomysłów na lapbook)

 

Następnie wykonaj LAPBOOK na wybrany temat

1)EASTER (Wielkanoc) in the UK

2) Food in the UK – jedzenie w UK

 

Informacji, ciekawostek itp. szukaj w internecie.

Na prace czekam do 18 kwietnia.

Po wykonaniu tej pracy możesz otrzymać ocenę z j. angielskiego oraz z plastyki.

 

 

 

PLASTYKA

 

 

Hiperrealizm- narysować jak najbardziej realistycznie wybrany przez siebie przedmiot np: kiwi, kaktusa, pluszaka. Technika dowolna.

 

 

MUZYKA
 
 
Wymienić 4  ulubione style w muzyce współczesnej, podać przedstawicieli i tytuły utworów.
 
Termin realizacji do 8 kwietnia 2020.
 
 
 
 
 
JĘZYK NIEMIECKI

 

Thema: Aktivitäten
Nenne 5 beliebteste Aktivitäten der Jugendlichen.

https://www.youtube.com/watch?v=D6ZI0_J6FE8

 

Wofür interessiert sich K.D?
Wonach fragt Elfi?

https://www.youtube.com/watch?v=x53cpz6YnTE

 

Thema: Bunter Kleider, bunter Sinn.
https://www.youtube.com/watch?v=G-SNRAgvXPw
Podręcznik str. 74,75
Ćwiczenia str. 59

 

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema:Mahlzeiten in deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=66XTGkhpBSA 
Krótka powtórka:
https://www.youtube.com/watch?v=9c9A8_8w8bg  
https://www.youtube.com/watch?v=96Y1zP6Lj34 

Otwieramy podręcznik na str. 69, robimy zad. 4,,5.,6.

 

Thema:Die Ostergeschichte - Bibel Geschichten
Wybierz z filmu i wypisz w punktach 4 wydarzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=KNbtvcnpCro 

Wypisz symbole związane z Wielkanocą w Niemczech.
https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA 

 

 

 

 

 

HISTORIA

 

 

temat lekcji: ZSRS imperium komunistyczne podręcznik str 200
w zeszycie wyjaśnij pojęcia:
- ZSRS
- WKP
- NKWD
- wielka czystka
- socjalizm
- komunizm
- Józef Stalin
- Lew Trocki
- kolektywizacja rolnictwa
- łagry
dla chętnych:
- wyjaśnij dlaczego na Ukrainie w latach 1932 33 zmarło kilka milionów ludzi
- czy możliwa była  współpraca komunistycznego ZSRS i nazistowskich Niemiec?
temat 2:
  ZSRS imperium komunistyczne  - praca z ćwiczeniami str 90
 
 
 
Wszystkie osoby które przesłały do mnie zdjęcia swoich notatek, ćwiczeń itp. udowodniły że potrafią pracować i uczyć się w domu w czasach epidemii. Doceniam to i oceniam na bdb. Pomyślę jeszcze nad zdalną formą sprawdzenia waszej wiedzy (odpowiedź online itp)
 
 
 

lekcja1        temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym

 

- przeczytaj podręcznik str 205

- zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=I7VnyrwwBsg

napisz samodzielnie notatkę, która ma dotyczyć:

demokratyzacji społeczeństw, powszechny obowiązek szkolny, równouprawnienie kobiet, osłabienie pozycji Kościoła, rozwój prasy radia –

wyjaśnij wzrost roli mass mediów na przykładzie „wojny światów” koniecznie zobacz https://www.youtube.com/watch?v=l4LENKiOF1Q -

dlaczego lata międzywojenne określa się hasłem :”szalone lata dwudzieste”? (infografika), budownictwo monumentalne i modernizm

koniecznie zobacz historię kina: https://www.youtube.com/watch?v=HmI_dQGLqD4 

 

 

lekcja 2 (po świętach)

praca z ćwiczeniami: str 92

praca dla chętnych: wykonaj prezentacje multimedialną do omawianego tematu. Internet obfituje w materiały źródłowe

 

 

 

 

 
 
 
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
 
 
W czasach panującej epidemii z pewnością poza nauką sporo gracie.... na komputerze:(. W ramach zajęć wf-u proponuje powrócić do królowej gier - czeli SZACHY
- na początku poznamy ruchy firur
- później zasady gry
- rozegramy turniej online
- nagrodzę wasz wysiłek intelektualny oceną z wf-u
Pierwszy tydzień zajęć :
- ze strony https://lubimyszachy.pl/ poznaj ruchy figur.
 
 
 
 
 
 MATEMATYKA
 
 

29.03.2020 Temat: Zadania tekstowe

Podręcznik str.234-239 –zapoznanie się z wprowadzeniem + analiza przykładów.

Filmy z kanału Pi -stacja - https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/rownania-z-jedna-niewiadoma/plmat072-rownania-zadania

02.04.2020 Temat: Zadania tekstowe.

Podręcznik str. 240-242, zad. 3, 4,5, 12, 13,15. (rozwiązanie proszę przesłać do 03.04.2020)

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/rownania-z-jedna-niewiadoma/plmat072-rownania-zadania

03.04.2020 Temat: Zadania tekstowe z procentami.

Podręcznik str. 243 -247 – zapoznanie się z wprowadzeniem, przykładami oraz wykonanie ćwiczeń od 1-5; zad. 2,6. (rozwiązanie proszę przesłać do 06.04.2020)

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/rownania-z-jedna-niewiadoma/plmat072-rownania-zadania

06.04.2020 Temat: Zadania tekstowe z procentami.

Podręcznik str. 248-249, zad. 7,9,13

Ćwiczenia str. 90-91, zad. 1-5 (rozwiązanie proszę przesłać do dnia 08.04.2020)

 Na zdjęcia lub skany notatek i ćwiczeń czekam do poniedziałku - osoby które udowodnią, że pracują w domu mogą liczyć na ocenę - zdjęcia proszę przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 INFORMATYKA

 

Lekcja 3. Internet jako źródło informacji – prawa autorskie

Dowiem się, jakie istnieją licencje i jakie prawa autoskie obowiązują w internecie. Nauczę się korzystać z baz plików na licencji Creative Commons.

Lekcja 4. Bezpieczeństwo w sieci

Dowiem się, jak być bezpiecznym w sieci.

 

 

 BIOLOGIA: Zaczynamy nowy dział z biologii " Układ wydalniczy". Proszę zapoznać sie z tematami w podręczniku ze stron 153-161, a następnie rozwiązać w zeszycie ćwiczenia z podręcznika, czyli ze strony 156 i 160.

Załączam do tematu kartę pracy.

 

18.03.2020r. Nowy dział: Regulacja nerwowo-hormonalna

20.03.2020

Układ wydalniczy - FILM

24.03.2020.

Lekcja online - Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego. 11:00

 

 

GEOGRAFIA: Proszę o zapoznanie się z tematem "Urbanizacja" oraz wykonać zadania 1-3 na stronie 118 podręcznika. Odpowiedzi udzielacie w zeszycie do przedmiotu.

Jako dodatkowe zadanie do tematu "Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa" proszę o opisanie lub przygotowanie w innej formie na przykład plakatu, prezentacji multimedialnej strukturę narodowościowo - wyznaniową powiatu lub województwa, w którym mieszkasz.

Do pobrania i rozwiązania karty pracy:

 

18.03.2020r.

Zachęcam do powtórek z działu "Ludność i urbanizacja w Polsce"

 Rozwiążcie zadania w zeszycie ćwiczeń powtarzające dział.

 

20.03.2020

Kilka słów na temat migracji: https://www.youtube.com/watch?v=MnD7bEw7sKk

 

26.03.2020.

Wirtualny test "Ludność i urbanizacja"

 

 

JĘZYK POLSKI:

t. Na skrzydłach wyobraźni

str.217 zapoznaj się  z wierszem L.Staffa
notatka: omów budowę wiersza, a następnie zrób ćw. 2 i 3

t. Co się może wydarzyć gdy śpisz?

str. 218 zapoznaj się z wierszem Bolesława Leśmiana Dusiołek
wykonaj ćw. 1, 3 , 10
omów rodzaj i układ rymów, wypisz kilka par rymów z różnych strof

t. Przyjaciel z wyobraźni

str. 221 zapoznaj się z tekstem Marzycielki
wykonaj ćw. 1,2 i 10. Przypomnij sobie przed wykonaniem ćw. 10 , czym  jest charakterystyka postaci.

t. O umiejętnym przekonywaniu, zachęcaniu i perswadowaniu - rozprawka

str. 224 rozprawka- przeczytaj tekst, zapisz notatkę, wykonaj do tego tematu ćwiczenia z zeszytu  ćwiczeń. Spróbuj, nawet jeżeli nie wszystko będzie dobrze to i tak  warto ćwiczyć.

Do zobaczenia... B.W.

 

23.03.2020.

Tydzień 2 
L. 1,2 Oglądamy ekranizację powieści Henryka Sienkiewicza 
https://vod.tvp.pl/website/quo-vadis,262486

L.3 Charakterystyka bohatera
Przygotuj charakterystykę wybranego przez siebie bohatera zapisz do zeszytu i do czwartku (26.03.2020) prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan lub zdjęcie)
Jeżeli odeślesz zadanie, mogę je ocenić.

L.4,5 W świecie kobiet
https://epodreczniki.pl/a/w-swiecie-kobiet/D2MHbIRoR
Zapoznaj się z tekstem, przemyśl i wykonaj ćwiczenia od 1 do 9.
ćw. 10 - zapoznaj się z galerią wybitnych kobiet 
Ćwiczenia są dla chętnych, ciekawych, jeżeli chcesz się sprawdzić - wykonaj je samodzielnie.
Do zobaczenia B.W.

 

 

CHEMIA:  proszę zrobić ćwiczenia od str. 64 do 77
 
 

Temat: Prawo zachowania masy.


1. Prawo zachowania masy: Masa substratów jest równa masie produktów reakcji chemicznej.

filmik w którym wyjaśnione jest jak rozwiązywać zadania Pamiętajcie o wypisywaniu danych, szukanych oraz odpowiedziach!!

https://www.youtube.com/watch?v=ck2aCqHxSFU

Do rozwiązania :

 

Zad. 1 Ile gramów siarki przereagowało z 64 g miedzi, jeśli otrzymano 80 g siarczku miedzi(II) ?

 

Zad. 2 Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g tlenku węgla(IV). Ile gramów wapienia poddano prażeniu?

Proszę także rozwiązać ćwiczenia do tego tematu lekcji

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Na rozwiązania zadań czekam do poniedziałku 30.03.2020 rozwiązane zadania proszę przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 FIZYKA: rozwiązać zadania w zeszycie https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DjXDtCqmC polecenie 4.1, 4.2, 4.3 oraz przygotować się do kartkówki z fizyki, która będzie na pierwszej lekcji fizyki po powrocie do szkoły. Tematy do kartkówki: pierwsza zasada dynamiki Newtona - bezwładność, druga zasada dynamiki Newtona, swobodne spadanie ciał. Na kartkówce będzie teoria plus jedno zadanie obliczeniowe.
 
 
 

MUZYKA:

Należy zrobić w zeszycie notatkę o wybranym kompozytorze.

 

 

PLASTYKA:

Proszę zrobić pracę na A4, tematyka wielkanocna, pisanki, technika dowolna.
 
 
 
 
 
JĘZYK NIEMIECKI:
 
Temat: Sprechendes Foto- Lückentext

Macie dość trudne zadanie, ale na ocenę. Na str. 65 w podręczniku zadanie F.
Polecenie jest w języku polskim. Możecie tekst napisać na komputerze ( jeśli nie macie- nie musicie u
żywać niemieckich znaków).
 
Temat: Mein Weblog. Meine Lieblingsrezept.

Piszecie przepis kulinarny.

23.03.2020.

Dzisiaj lekcje powtórzeniowe.

Thema: Ich stelle mich vor. Wiederholung.

Woher kommt Tobias?
Wofür interessiert sich Katharina?
Was für Hobby hat Alex?


https://www.youtube.com/watch?v=HEAsWiOb3Q8
https://www.youtube.com/watch?v=-AJny3ETqDc

 

 25.03.2020.

Thema: Freunde

Was spielt Bruno?
Was macht Lars gern?
Woher kommt David?
Welche Augenfarbe hat Lara?

https://www.youtube.com/watch?v=XCElmna9GE8

 

 

JĘZYK ANGIELSKI:

W związku z zamknięciem szkół ominie nas co najmniej 8 lekcji. Proszę, aby dzieci w tym czasie wykonywały zamieszczone ćwiczenia. Niech robią ile potrafią. Można korzystać z pomocy komputera, podręcznika, itp. Najlepiej jeśli będą wykonywały zadania w takiej kolejności, jak zamieszczam poniżej. Jeśli z czymś nie poradzą sobie, to ewentualne braki uzupełnimy już po powrocie do szkoły. Proszę nie jeździć, nie szukać pomocy, nie narażać się. Zdrowie najważniejsze.

Pozdrawiam.

Lekcja 1 (za 12 marca) i Lekcja 2 (za 16 marca) - Powtórzenie wiadomości. Wykonujecie ćwiczenia z plików zamieszczonych na stronie:

klasa_7_have_to.pdf

lekcja_12_zadanie_1.pdf

lekcja_12_zadanie_2.pdf

must-must-not-exercise-1.pdf

must-must-not-exercise-2.pdf

must-must-not-exercise-3.pdf

must-must-not-exercise-4.pdf

Lekcja 3 (za 17 marca) i Lekcja 4 (za 18  marca)

Powtórzenie wiadomości z działu 5

Podręcznik strona 64, odpowiedzi wpisujecie do zeszytu (kto jeszcze tego nie zrobił)

Ćwiczenia strona 57 – (zadania ze słuchu można wykonać poprzez czytnik kodów QR, który instalowaliśmy na dzień języków obcych),

Ćwiczenia strona 59,60 (kto jeszcze tego nie zrobił)

Przygotowujecie się do sprawdzianu, który był zapowiedziany. Napiszemy go na 3 lekcji po powrocie.

Lekcja 5 (za 19 marca)

Piszecie zadanie, które zapowiedziane było przed kwarantanną i przynosicie je na pierwszą lekcję po powrocie zadanie 5 strona 63 podręcznik– PAMIĘTAJCIE!!! (można robić jak to jest w przykładzie, korzystajcie ze zwrotów podanych na tej stronie, będzie wam łatwiej)

Ćwiczenia strona 58

Lekcja 6 (za 23 marca) i Lekcja 7 (za 24 marca)

Rozpoczynacie samodzielnie rozdział 6

Podręcznik strony 68 i 69

Wykonujecie te zadania, które możecie – zadań ze słuchu nie robicie.

Uczycie się słówek : słowniczek strona 77 dział 6.1

Ćwiczenia strona 64 i 65

Lekcja 8 (za 25 marca) – Powtórzenie wiadomości z klasy 6  - czas Past Continuous

Drukujecie, czytacie i przerabiacie zadania z plików

past_continuous_budowa.pdf

klasa_7_past_continuous.pdf

klasa_7_past_continuous_powtórzenie.pdf

Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Wierzę w Was.

Zaznaczcie te zadania, które sprawiają trudność, przerobimy je razem po powrocie. Jak macie jakieś pytania, czegoś nie rozumiecie to notujcie, wytłumaczymy po powrocie.

Życzę powodzenia i zdrówka. Jeśli ktoś nie ma drukarki, to odpowiedzi do zamieszczonych  przeze mnie zadań proszę wpisać do zeszytu, zaznaczając tylko, która to strona i które zadanie.

 

 

HISTORIA:

Drodzy uczniowie - czas walki z koronawirusem nie jest czasem wolnym od nauki. Na stronach epodręczniki. pl przygotowane są materiały edukacyjne, ćwiczenia i podsumowania tematu. Proszę zapoznajcie się z tą formą przekazywania informacji, to na dzisiejszy czas jedyny sposób.. Życzę miłej nauki.

Geneza wybuch I wojny światowej

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2

 

Jako że mamy 2 lekcje historii tygodniowo proponuje, że będę podawał jeden temat lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi ze strony MEN lub podręcznika. Druga lekcja będzie służyła utrwaleniu wiedzy i będzie polegała na pracy z ćwiczeniami, odpowiedzi na pytania, krzyżówki historyczne itp

lekcja 1
Świat po I wojnie światowej - narodziny faszyzmu (podrecznik str 192)
 
lekcja 2
początek faszyzmu i nazizmu
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/D1CKFAATt  
 
Po pierwszej lekcji wypełniamy zeszyt ćwiczeń. po 2 lekcji ćwiczenia pod tematem lekcji na stronie internetowej.

 

 

INFORMATYKA

Sposoby przedstawiania algorytmów

Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.

Internet jako źródło informacji – fakenewsy.

Dowiem się, czym są fakenewsy i jak je rozpoznawać.

 

Proszę rozwiązać ćwiczenia z pierwszego tematu - znajdują się na e-podręczniku), odpowiedzi udzielacie w zeszycie.

Pamiętajcie o zapisie tematów lekcji.

Top
Ta witryna używa plików Cookies, by lepiej spełniać Twoje potrzeby i wymagania. Możesz nie akceptować plików cookies w swojej przeglądarce. More details…