biologia

Temat: Ochrona przyrody - ochrona indywidualna

https://slideplayer.pl/slide/11802960/ obejrzyj prezentacje, zajrzyj również na stronę http://naturanapokolenia.pl/indywidualne-formy-ochrony-przyrody/ a w zeszycie zapisz temat lekcji i wymień po 5 gatunków ryb, ptaków i ssaków objetych ochroną gatunkową w Polsce.

Czy w najbliższej okolicy znajduje się pomik przyrody? Napisz gdzie i scharakteryzuj ten obiekt. Czas: 15.06.

 

 

 

geografia

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.

kp_prace_badawcze.pdf

Obejrzyj film i wypełnij kartę pracy :) Termin 10.06.

 

 

 

religia

Kochane Dzieci w najbliższy czwartek obchodzić będziemy wielkie święto- Boże Ciało, w tym dniu oddajemy
cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie .Można już chodzić do kościoła -dlatego w imieniu 
Waszego księdza proboszcza zapraszam Was na uroczystą Msze św .W tym dniu też zawsze odbywała się
procesja do 4 ołtarzy. W tym roku może to być trochę inaczej. Z tej okazji można przystroić swoje okna np.
obrazkiem świętym lub innym emblematem religijnym. Zachęcam Was do tego.


Dzieci proszę napisać w zeszytach temat : Boże Ciało, i napisać -co znaczą 4 ołtarze, do których udajemy 
się w procesji na Boże Ciało ?

Tym co zrobicie można się podzielić ze mną.
serdecznie pozdrawiam- katechetka

 

 

 

historia

 

Zobacz jaką jest Twoja wiedza o UE

 

 

 

krzyżówka:)

http://www.sp-tyczyn.szkoly.itl.pl/interklasa/krzyzowki/k16.htm

 

 

 

 

język niemiecki do 10.06.

Jestem dostępna poprzez Messenger (Izabella Sambor) oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POWTÓRZENIE

Die Farben
https://learningapps.org/7037249 
https://learningapps.org/7052706 
https://learningapps.org/12826673 

Das Essen
https://learningapps.org/1795195 
https://learningapps.org/2726721 
https://learningapps.org/4854088 
Jeśli uda się Tobie z powodzeniem ukończyć grę, wyślij mi potwierdzenie (zdjęcie z pulpitu).

 

 

 

chemia

Temat: Sacharydy.

1.      Sacharydy (cukry) to związki organiczne zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Wzór ogólny sacharydów:

Cn(H2O)m

n i m – liczby naturalne, n>0, m ≥0

2.      Rodzaje sacharydów:

·         monosacharydy (cukry proste, zawierają od 2-8 atomów węgla w cząsteczce np. glukoza, fruktoza)

·         oligosacharydy (cukry złożone, o cząsteczkach zbudowanych z kilku monosacharydów (2-10), możemy wyróżnić m.in. disacharydy zbudowane z 2 monosacharydów np. sacharoza, maltoza, laktoza)

·         polisacharydy (cukry złożone, o cząsteczkach zbudowanych z wielu monosacharydów (>10) np. skrobia, celuloza)

Wzór ogólny monosacharydów:

Cn(H2O)m

n = m

Wzór ogólny oligosacharydów i polisacharydów:

Cn(H2O)m

n > m

Temat: Glukoza i fruktoza –monosacharydy.

1.      Przykładami monosacharydów są glukoza i fruktoza – cukry o wzorze sumarycznym C6H12O6. Właściwości glukozy i fruktozy:

·         bezbarwne substancje stałe

·         krystaliczne

·         dobrze rozpuszczają się w wodzie

·         bezwonne

·         słodki smak

Temat: Sacharoza – disacharyd.

1.      Najbardziej rozpowszechnionym disacharydem jest sacharoza – cukier o wzorze sumarycznym C12H22O11. Właściwości sacharozy:

·         bezbarwna substancja stała

·         dobrze rozpuszcza się w wodzie

·         bezwonna

·         słodki smak

2.      W żołądku w obecności enzymów, wody i kwasu chlorowodorowego, następuje rozkład sacharozy na monosacharydy:

 

C12H22O11 + H2O à C6H12O6 + C6H12O6

sacharoza + woda à glukoza + fruktoza

Powstałe w ten sposób w organizmie glukoza i fruktoza ulegają reakcjom utleniania biologicznego.

Temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy.

1.      Polisacharydy zbudowane są z wielu połączonych ze sobą cząsteczek monosacharydów. Wzór ogólny polisacharydów:

(C6H10O5)n

n – liczba naturalna o dużej wartości, różna dla każdego polisacharydu

2.      Skrobia to materiał zapasowy. Znajduje się m.in. w pieczywie, ryżu, ziemniakach. Powstaje w reakcji łączenia się monosacharydów:

glukoza à skrobia

Jest to biała substancja stała, bez zapachu. Z zimną wodą tworzy zawiesinę. Reakcją charakterystyczną skrobi, umożliwiającą jej wykrycie jest reakcja z roztworem jodu.

 

Rozkład skrobi nie prowadzi do natychmiastowego otrzymania glukozy. Najpierw powstają mniejsze cząsteczki – dekstryny czyli pośrednie produkty rozkładu skrobi.

3.      Celuloza występuje we wszystkich roślinach. To biała, włóknista substancja, bez zapachu i smaku. Jej włókna nie rozpuszczają się w wodzie. Celuloza jest głównym składnikiem papieru wytworzonego z drewna. W organizmie człowieka nie ulega strawieniu.

4.      Błonnik pokarmowy to polisacharydy, których nie trawi organizm ludzki np. celuloza. Reguluje on pracę jelit, wpływając na przesuwanie się treści pokarmowej.

 

 

 

 

 

 

język polski do 12.06.

 

T: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą – powieść o wewnętrznej wolności

 

Podręcznik str. 288

 

1)                 Zapoznaj się z informacjami biograficznymi o Paulo Coelho

 

2)                 Samodzielnie przeczytaj fragmenty powieści

 

3)                 Co to jest przypowieść?

 

4)                 Odpowiedz pisemnie na pytanie: Czy człowiek we współczesnym świecie dysponuje wolną wolą, czy o jego życiu decydują czynniki od niego niezależne.

 

 

 

 

 

T: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa?

 

Podręcznik str.242

 

1)Kim byli poeci przeklęci?

 

2)                 Charakterystyka postaci mówiącej w wierszu

 

3)                 Czy warto się buntować?

 

 

 

T: Zwracam się z uprzejmą prośbą … - czyli o tym jak formułować prośby w stylu urzędowym?

 

1)                 Informacje na temat podania jako pisma użytkowego

 

2)                 Napisz przykładowe podanie o przyjecie do szkoły średniej – wyślij

 

 

 

T: O internecie jako przestrzeni, w której funkcjonuje człowiek.

 

1)                 Zapoznanie z historią internetu

 

2)                 Pozytywne i negatywne aspekty internetu

 

 

 

 

 

biologia

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

Zapisz temat lekcji i punkty.

1. Parki narodowe.

2. Parki krajobrazowe

3. Rezerwaty

Co mówią ustawy o tych formach ochrony obszarowej? Odpowiedzi wyślij dziś :) 3.06.

A tymczasem zapraszam na film: W harmonii z przyrodą, Po co istnieją parki narodowe?, Dobre maniery.

Parki krajobrazowe w Polsce :)

Rezerwaty przyrody Cicha Dolina

 

 

 

geografia

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.

Zapisz temat w zeszycie.

Obejrzyj filmy:

Geografia obszarów okołobiegunowych, część 1część 2

Polska stacja polarna :)

 

 

 

historia

 

temat: Globalizacja

 

podręcznik str. 257 – przeczytaj i jeśli tak lepiej przyswajasz wiedzę to sporządź notatkę

 

zobacz https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM&t=70s

 

Temat: test wiedzy on line: Globalizacja

 

- odpowiedź na pytania i zamieść screen ekranu (sam wynik)

 

https://szkolnictwo.pl/test,0,4614,Globalizacja

 

 

 

 

wos

 

Służby ochrony prawa

 

podręcznik str. 192. Na podstawie zamieszczonych tam informacji wiedz:

 

- jak dzielą się służby mundurowe?

 

- jakie maja zadania?

 

- jakie maja uprawnienia?

 

- kim jest ofiara, świadek, a kim oskarżony

 

- jakie mają prawa

 

- czy policja może używać kajdanek przy zatrzymaniu nieletnich?

 

- czy nieletni może być przesłuchiwany bez obecności rodzica?

 

- co to jest izba dziecka?

 

Temat 2

 

zobacz:

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_brX7wa7m0

 

trochę historii milicji – policji

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLMjQMsVOqs

ćwiczenia 1, 2,3 str. 194

 

 

 

 

język polski

 

T: Powtórzenie materiału – podstawowe formy pisemne (online konsultacje)

 

Zadanie domowe: Napisz dwa ogłoszenia, dwa zaproszenia i dwie reklamy (zgodnie z ustaleniami podczas spotkania online).

 

 

 

T: Jednostka wobec wielkiej historii – o dylematach poety żołnierza

 

1)                 Zapoznaj się z biogramem K.K. Baczyńskiego

 

2)                 Wyszukaj w wierszu i wypisz epitety, porównania, przenośnie

 

3)                 Jaki jest główny problem młodego poety?

 

4)                 Wpływ wojny na  życie człowieka (napisz wypracowanie i wyślij)

 

 

 

T: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich

 

1) Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytanie: Czy rodzice powinni konsultować z dziećmi swoje życiowe decyzje?

 

 

 

 

historia

 

temat Polska w UE

 

podręcznik str. 253 – sporządź samodzielnie notatkę – jeśli to będzie trudne skorzystaj z bardziej czytelnej i myślę że zrozumiałej wersji:

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_pl  

 

temat 2: praca z ćwiczeniami (na ocenę) – nie masz limitu czasu, możesz korzystać z różnych źródeł. Jedna prośba: jeśli szanujesz siebie i chcesz się czegoś nauczyć nie odpisuj od innego ucznia. Nie będę sprawdzał Twojej uczciwości, a Ty udowodnij przed sobą samym, że „jak chcesz to potrafisz”:)

 

 

 

Ćwiczenia

 

1.                  Przyporządkuj nazwy organów Unii Europejskiej do odpowiednich opisów.

 

1.                 Jedyna instytucja UE, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kontroluje działalność Komisji Europejskiej.

A. Komisja Europejska

B. Parlament Europejski

C. Rada Europejska

D. Rada Unii Europejskiej

E. Rada Europy

2.                 Organ, który opracowuje przepisy prawa europejskiego, wprowadza je w życie i czuwa nad ich przestrzeganiem.

3.                 W jej skład wchodzą ministrowie rządów z poszczególnych krajów należących do UE.

4.                 Tworzą go prezydenci lub szefowie rządów z krajów wchodzących w skład UE. Organ ten decyduje o celach UE i wskazuje kierunki działania wspólnoty.

 

 

2.Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami dotyczącymi najważniejszych traktatów w dziejach integracji europejskiej.

 

 

Nazwa traktatu

Data podpisania

Data wejścia w życie

23 lipca 1952 r.

traktaty rzymskie (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej)

8 kwietnia 1965 r.

8 kwietnia 1965 r.

traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej)

2 października 1997 r.

traktat z Nicei (Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne)

1 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

3. Quiz wiedzy o ojcach założycielach wspólnot europejskich

 

Do każdego opisu przyporządkuj imię i nazwisko polityka. Zaznacz właściwą spośród odpowiedzi A–D.

 

 

1. Niemiecki kanclerz w latach 1949–1963, zwolennik pojednania niemiecko-francuskiego, przeciwnik uznania zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej.

 

A. Robert Schuman B. Konrad Adenauer C. Alcide de Gasperi D. Winston Churchill

 

 

2. Dwukrotny premier Wielkiej Brytanii, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1953 roku, twórca terminu żelazna kurtyna.

 

A. Robert Schuman B. Paul-Henri Spaak C. Alcide de Gasperi D. Winston Churchill

 

 

3. Premier Włoch w latach 1945–1953, współtwórca Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

 

A. Robert Schuman B. Altiero Spinelli C. Alcide de Gasperi D. Winston Churchill

 

 

4. Niemiecki prawnik i polityk, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1958–1967.

 

A. Robert Schuman B. Konrad Adenauer C. Alcide de Gasperi D. Walter Hallstein

 

 

5. Francuski polityk i ekonomista, zwolennik idei integracji europejskiej, jeden z twórców planu dotyczącego niemiecko-francuskiej współpracy w dziedzinie produkcji stali i wydobycia węgla.

 

A. Jean Monnet B. Robert Schuman C. Alcide de Gasperi D. Paul-Henri Spaak

 

 

6. Francuski premier w latach 1947–1948, ogłosił plan, który dał początek integracji europejskiej i przyczynił się do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

 

A. Robert Schuman B. Konrad Adenauer C. Alcide de Gasperi D. Winston Churchill

 

 

7. Premier Belgii w latach 1946–1949, sekretarz generalny NATO w latach 1957–1961, pod jego kierownictwem opracowano raport, na którego podstawie przygotowano traktaty rzymskie podpisane w 1957 roku.

 

A. Alcide de Gasperi B. Konrad Adenauer C. Paul-Henri Spaak D. Jean Monnet

 

 

8. Włoski polityk, członek Komisji Europejskiej w latach 1970–1976, poseł Parlamentu Europejskiego, opracował plan dotyczący zacieśnienia współpracy między państwami tworzącymi EWG.

 

A. Robert Schuman B. Altiero Spinelli C. Alcide de Gasperi D. Paul-Henri Spaak

 

geografia

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

 

Temat: Ludność i gospodarka Australii.

Karta pracy na ocenę: Termin 29.05.karta-pracy-indywidualnej-ludnosc-i-gospodarka-australii.docx

 

 

 

biologia

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Przeczytaj temat w podręczniku i rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń. Odpowiedzi wyślij dziś :) 27.05.

 

 

 

 

chemia

Temat: Tłuszcze.

 

 

1.      Tłuszcze to estry wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu. Mogą one powstawać w wyniku reakcji estryfikacji wyższych kwasów karboksylowych z glicerolem. Ogólne równanie reakcji estryfikacji tłuszczów:

 

glicerol + kwasy tłuszczowe àtłuszcz + woda

 

(ester)

 

2.      Ze względu na pochodzenie tłuszcze dzielimy na:

 

·         tłuszcze roślinne np. oliwa z oliwek, olej słonecznikowy (występują w stanie ciekłym, wyjątkiem jest olej kokosowy, który w  temperaturze pokojowej jest ciałem stałym)

 

·         tłuszcze zwierzęce np. smalec, tran (występują w stanie stałym , wyjątkiem jest tran, który w  temperaturze pokojowej jest cieczą)

 

3.      Ze względu na budowę cząsteczki tłuszcze dzielimy na:

 

·         tłuszcze nasycone (stałe) np. masło, smalec

 

·         tłuszcze nienasycone (ciekłe) np. olej, oliwa

 

Do wykonania zad. 1,2,3 str. 195

 

 

  Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02.06.2020 do godz. 17

 

 

Temat: Białka.

 

 

1.      Białka to wielkocząsteczkowe związki organiczne o bardzo skomplikowanej budowie. Mogą powstawać z 20 różnych aminokwasów tzw. aminokwasów białkowych połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi.

 

2.      Białka dzielimy na:

 

·         proste (zbudowane wyłącznie z reszt aminokwasowych)

 

·         złożone (oprócz części pochodzącej od aminokwasów zawierają pierwiastki lub przyłączone cząsteczki innych związków chemicznych)

 

3.      Reakcja ksantoproteinowa to reakcja charakterystyczna białek.

 

4.      Koagulacja to proces przemiany zolu w żel. Odwracalny proces koagulacji białek to wysalanie, natomiast nieodwracalny proces koagulacji to denaturacja.

 

5.      Peptyzacja to proces przemiany żelu w zol.

 

Proszę wykonać zad. 1,2,3 str. 201

 

  Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.06.2020 do godz. 17

 

 

 

fizyka

 

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.

 

 

1.      Rodzaj obrazu otrzymanego za pomocą soczewki skupiającej zależy od odległości przedmiotu od soczewki:

 

·         dla x < f obraz jest pozorny (utworzony przez przecięcie przedłużeń promieni świetlnych), prosty i powiększony

 

 

·         dla x = f obraz nie powstaje (promienie ani ich przedłużenia nie przetną się, ponieważ są do siebie równoległe)

 

·         dla f < x< 2f obraz jest rzeczywisty (utworzony przez przecięcie promieni świetlnych), odwrócony i powiększony

 

·         dla x = 2f obraz jest rzeczywisty (utworzony przez przecięcie promieni świetlnych), odwrócony i rzeczywistych rozmiarów

 

 

 

·         dla x > 2f obraz jest rzeczywisty (utworzony przez przecięcie promieni świetlnych), odwrócony i pomniejszony

 

2.      Krótkowidz dobrze widzi przedmioty znajdujące się blisko, natomiast ostry obraz odległych przedmiotów w jego oku powstaje przed siatkówką. Do korygowania wzroku krótkowidza stosuje się soczewki rozpraszające. (rys. A,B s.264)

 

3.      Dalekowidz dobrze widzi przedmioty odległe, natomiast ostry obraz przedmiotów znajdujących się blisko jego oka powstaje za siatkówką. Do korygowania wzroku dalekowidza stosuje się soczewki skupiające. (rys. A,B s.263)

Proszę przerysować rysunki z książki

Proszę wykonać plakat z działu optyka (jeśli ktoś nie ma brystolu łączy ze sobą 4 zwykłe kartki w postaci książeczki) Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.06.2020 do godz. 17

  

 

 

język niemiecki

Jestem dostępna poprzez Messenger (Izabella Sambor) oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muttertag (Dzień Matki)
Drogie dzieci, pamiętacie o Dniu Matki? To już jutro 26 maja!
W tym dniu zaśpiewaj mamie piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=QZhcbRRMvDk

Ich weiß, ich war das ganze Jahr
nicht immer lieb und brav.
Drum will ich dir was sagen
an diesem ganz
besond‘ren Tag.
Egal welches Geschenk ich krieg‘,
wie teuer und wie gut
dies hier ist ein Lied für dich!
Die Beste, die bist
du
Mama- ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk ist, dass
es dich gibt.
Mama ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk
ist,dass es dich gibt.
Danke Mama la la la la la la la la la!
Danke Mama Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ich weiß, ich bin nicht immer lieb
und manchmal auch zu frech
auch weiß ich erst hinterher,
du hast mal wieder Recht.
Egal welches Geschenk ich krieg',
wie teuer und wie gut
dies hier ist ein Lied für dich!
Die Beste, die bist du!
Mama- ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk ist, dass es dich gibt.
Mama- ich hab dich lieb!
Das größte Geschenk ist, dass es dich gibt.
Danke Mama- la la la la la la la la la!
Danke Mama- Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma!
Danke Mama!

 

Die Famile (rodzina)
https://learningapps.org/1627282
https://learningapps.org/5261604

Jeśli uda się Tobie z powodzeniem ukończyć grę, wyślij mi potwierdzenie (zdjęcie z pulpitu).

 

(Kompass)
Thema: Einkaufen im Netz.
Otwórz podręcznik na stronie 75.
zad. 7
Przeczytaj wypowiedzi i zapisz w zeszycie argumenty przemawiające za dokonywaniem zakupów w sklepie i przez Internet.


Otwórz ćwiczenia na stronie 48.
Zrób zadanie 39 i 40

 


DORADZTWO ZAWODOWE
Temat: Zawody przyszłości.
https://learningapps.org/11915857

Temat: Cechy osobowe a umiejętności
https://learningapps.org/5729746

Temat: Prawa i obowiązki pracodawcy i pracobiorcy
https://learningapps.org/1505369

Temat: Dokumenty aplikacyjne
https://learningapps.org/11074440

 

 

 

 

religia

Proszę o zaległe prace. Jeśli ktoś nie wie jakie były zadania to proszę skontaktować się ze mną. Przypominam, że już niedługo 
będę musiała wystawić wam oceny na koniec roku szkolnego, a są jeszcze uczniowie którzy nie mają ocen z religii.
pozdrawiam-katechetka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

historia i wos

 

Historia VIII

 

Temat

 

Polska w NATO

 

Podręcznik str. 253

 

Zobacz materiał edukacyjny :

 

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O  i na jego podstawie wyjaśnij pojęcia:

 

- wyjaśnij skrót NATO

 

- data powstania

 

- ile skupia państw

 

- jakie są cele i zadania NATO

 

- kiedy Polska wstąpiła do NATO

 

 

 

Temat

 

Praca z ćwiczeniami

 

Na stronie https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O  są ćwiczenia do wypełnienia, podaj swoje odpowiedzi i sprawdź ich poprawność

 

zobacz też:

 

https://www.youtube.com/watch?v=FlNZoxW5rMk

 

 

 

WOS

 

Ochrona praw nieletnich

 

podręcznik str. 188

 

Wyjaśnij pojęcia – na ich podstawie powstanie notatka

 

- kto to jest nieletni?

 

- jak nieletni odpowiada przed prawem?

 

- kiedy nieletni i za jakie przestępstwa może odpowiadać jak dorosły?

 

- co to jest społeczność internetowa ?

 

- jakie są zagrożenia w internecie?

 

 

 

Temat:

 

Praca z ćwiczeniami

 

Zapoznaj się z wynikami badan opinii publicznej zamieszczonych w podręczniku na str. 190 i wykonaj ćwiczenie 2 i 3

 

Nietypowe zadanie dla chętnych: znajdź film lub prezentację dotyczącą ochrony praw nieletnich i podziel się swoim „znaleziskiem” na forum klasy

 

 

 

 

 

 

 

biologia 19.05.

Temat: Różnorodność biologiczna

Zapisz temat w zeszycie i zapraszam na lekcję o różnorodności i czynnikach wpływających na bioróżnorodność.

Podsumowując przeczytaj temat w podręczniku na stronie 137 i zapoznaj się też z prezentacją

 

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Temat w podręczniku na stronie 143. Każdy z Was otrzyma temat prezentacji: Może być ona wykonana w wordzie i zapisana w pdfie lub w programie power point. Dla chętnych dodatkowo można wykonać fiszki lub jakąś gre wykorzystując strony:

https://wordwall.net/pl

 

geografia 19.05.

20.05.2020. Test z działu: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. 12:00

 

 

 

język niemiecki 18.05. - 22.05.

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

(www.weiter)
Thema: Massmedien. (3 lekcje)

M
edia:
https://learningapps.org/3528502 
To zadania nie jest łatwe. Mam jednak nadzieję, że dasz radę i ukończysz je ze świetnym wynikiem.
Wyślij mi zdjęcie z ukończonego ćwiczenia.

Otwórz podręcznik: na str. 82.
A1.
Na podstawie dialogu zapisz w zeszycie krótką informację na temat Twojego telefonu.
Nowe słownictwo:
Klingeltöne - dzwonki
herunter/laden – ściągać (z sieci), pobrać
Wunder vollbringen – czynić cuda
A2.
Zapoznaj się ze słownictwem „Świat komputerów“.

Otwórz ćwiczenia na str. 70/71.
Zrób zadania A1, A2 – liczba mnoga rzeczowników, A3 – wyrazy złożone (Wurm, to robak, ale Bücherwurm- mól książkowy, a Ohrwurm – chwytliwy kawałek np: piosenki), A4, A5, A6.

(Kompass team)
Thema: Kleidung beschreiben

Otwórz ćwiczenia na stronie 46.
Zad 31.
Wpisz odpowiednią reakcję.
Zad 32.
Opisz swoje ubranie.

Thema: Wo kaufst du am liebsten ein?

Otwórz podręcznik: na str. 72.
Zad. 1.
Co obiecują te reklamy> Przeczytaj i uporządkuj.
Zad.2.
Co odpowiadają te osoby? Zapisz w zeszycie.

Otwórz ćwiczenia na stronie 47.
Zad. 33, 34, 35.

 

 

 

 

język polski do 27 maja

T: Utopie i antyutopie w kinie

Podręcznik strona 219

Zapoznaj się z tekstem, wykonaj pisemnie ćwiczenia 1,4,9 strona 220

T: Co wpływa na życiowe wybory człowieka?

Przyjrzyj się dziełu i wykonaj polecenie 1 i 4 strona 221

T: Sylwetka pisarza na tle epoki – Henryk Sienkiewicz

Podręcznik strona 222

Zapoznaj się z życiorysem pisarza i odpowiedz na pytanie: Czy historia może być interesująca dla człowieka współczesnego? (NA OCENĘ)

T: S. Mrożek – pisarz przewrotny

Podręcznik strona 230

1)                Zapoznaj się z biogramem Mrożka

2)                Określ charakter twórczości artysty i wskaż funkcje humoru i satyry w jego dziełach

T: Artysta czy celebryta?

Podręcznik strona 232

1)                Napisz streszczenie utworu „Artysta”

2)                Jaki morał płynie z opowiadania

3)                Napisz co to jest według ciebie „alegoria”

geografia

13.05. kartkówka z tematu: Ludność Ameryki. Urbanizacja Ameryki. - 12:00 czas 15 minut

Pytania będą dostępne na teams. Odpowiadacie tam lub poprzez messenger.

 

Temat: Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata.

Zapoznaj sie z tematem w podręczniku oraz wykonaj kartę pracy: karta-pracy-indywidualnej-stany-zjednoczone-potega-gospodarcza-swiata.docx

 

 

20.05.2020. Test z działu: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. 12:00

 

 

 

biologia

Temat: Łańcuchy pokarmowe.

 

Przeczytaj temat w podręczniku, a w zeszycie zapisz po jednym przykładzie łańcucha pokarmowego składającego się minimum z 4 ogniw:

a.       W rzece

b.      W jeziorze

c.       W morzu

d.      Na łące

e.      W sadzie

f.        W lesie

g.       Na polu

 

Termin: 15.05.2020. godzina 15:00

 

Temat: Materia i energia w ekosystemie.

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku oraz na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Dh2kdGlQN

oraz w zeszycie wykonaj sketchnotkę z tego tematu

Jak wygląda skechnotka??

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00tWK7Rfp65E149yMNdRn1nXXrM4Q:1589291586139&source=univ&tbm=isch&q=sketchnotka&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwj6rr7DvK7pAhUCkMMKHWzjBAUQsAR6BAgJEAE&biw=1252&bih=582

Termin:15.05.2020. godzina 15:00

 

 

 

 

religia

PROSZĘ ZNALEŻĆ w internecie ciekawą myśl lub fragment nauczania św. Jana Pawła II , następnie wpisać to proszę do zeszytu - będzie za to ocena.
Wszystkie oceny będą wpisane do dziennika jak tylko wrócimy do szkoły. Na razie wpisuję wszystkie oceny do swojego prywatnego dziennika.
pozdrawiam i czekam na Wasze prace.

 

 

 

historia

podręcznik str. 249

Temat: Polska w latach 90 XX wieku – systematyzacja wiedzy

znając już ten temat z ostatniej lekcji (mieliscie zapoznać się z nim i samodzielnie wykonac notatkę) soprawdz czy znasz odpowiedzi na te zagadnienia

wyjaśnij pojęcia 

- co to jest plan Balcerowicza i jakie były jego założenia

- kim był Jacek Kuroń i czym zasłynął

- czy przemiana polityczna w Polsce była widoczna jeśli tak to podaj przykłady

- 1995 prezydentem został Aleksander Kwaśniewski  - jaką rormację polityczną reprezentował, jak długo trwała jego prezydentura, jakie były jej dokonania, kto był kolejnym prezydentem po Kwaśniewskim

 

temat 2 Praca z ćwiczeniami str. 110

zadanie dla chętnych – odszukaj ćwiczenia w internecie i wykonaj scrin ekranu zamieszczając na Discord dla wszystkich z klasy

 

zobacz:

tak wyglądała Polska lata 90

https://www.youtube.com/watch?v=_1ygEimOdOk&t=37s

a tym się „bawiły” dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=Oexcx4XMNQU

a znajomością tematu możecie zaimponować osoba 30+

https://www.youtube.com/watch?v=OP7vTj7xOyk

 

 

WOS

temat: Ochrona praw człowieka

– podręcznik str. 184

Na ostatnich lekcji poznaliście wyjaśnienie pojęcia co to są prawa człowieka i jakie są  rodzaje praw człowieka. Dziś dowiecie się jakie instytucje powołane są do ich przestrzegania i ochrony.

Przeczytajcie tekst z podręcznika str. 184 i rozwińcie punkty:

- przyczyny łamania praw człowieka (wymień przynajmniej cztery)

-Rzecznik Praw Obywatelskich – co to jest za instytucja, kto ją powołuje, ile lat trwa kadencja, jakie rozwiązuje rodzaje spraw,

- Rzecznik Praw Dziecka -

- wymień i scharakteryzuj organizacje pozarządowe służące ochronie praw człowieka

 

temat 2 – praca z ćwiczeniami

str. 187 ćwiczenie 1 i 4

zobacz, że jeśli chcesz to możesz komuś pomóc – to nie wymaga wielkiej odwagi ani dużych pieniędzy!

https://maraton.amnesty.org.pl/

 

 

 

 

 

język niemiecki

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

(www.weiter)
Thema: Massmedien – Wiederholung.

Otwórz podręcznik: na str. 80.
Lies den Fragebogen und beantworte die Fragen.

2. verbringst du- spędzasz
6. am häufigsten- najczęściej
8, Zeitung- gazeta
10. Lieblingsschauspieler/ Schauspielerin- ulubiony/a aktor/ aktorka

Otwórz ćwiczenia na stronie 68/69.

Übung 1- Zad. 1
Ordne die Zeitungsartikel den Rubriken zu.
Czego dotyczą te wycinki prasowe: sportu, kultury, spraw zagranicznych, polityki, listów od czytelników, programu telewizyjnego, podróży, gospodarki.

Übung 2- Zad. 2
Wszystkie godziny zegarowe, czyli te które odnoszą się do zegarka połączymy z przyimkiem um.
Um 23 Uhr , um halb drei - o 23, o w pół do trzeciej.

Dni tygodnia, pory dnia i daty połączymy z przyimkiem am np.
Am Montag, am Vormittag, am 20.Mai - w poniedziałek, przed południem, dwudziestego maja.

Z przyimkiem im połączymy miesiące, pory roku i wieki.
Im Sommer, im Mai, im 5. Jahrhundert - latem, w maju, w V wieku.

Thema: Wie informierst du dich?

Otwórz podręcznik: na str. 81.
Przeczytaj wypowiedzi młodzieży i dopasuj o jakie źródło informacji im chodzi.
- Rundfunf- audycja radiowa
- Presse- prasa
- Fernsehen- telewizja

Otwórz ćwiczenia na stronie 70.
Übung A1- Zad. 1A

 

(Kompass )
Thema: Im Geschäft.

Posłuchaj i pooglądaj.
https://www.youtube.com/watch?v=_G3TNlOy6-A
https://www.youtube.com/watch?v=rd2SVptKreA

Otwórz podręcznik: na str.70.

Übung 5- Zad. 5
Płyty CD powinniście mieć w podręcznikach.

Otwórz ćwiczenia na stronie 45.

Übung 28- Zad. 28
Löse das Kreutzworträtsel. Rozwiąż krzyżówkę.

Otwórz ćwiczenia na stronie 46.

Übung 29- Zad. 29
Verbinde entsprechende Redewendungen.

Übung 30- Zad. 30
Ergänze den Dialog.

religia

Proszę przeczytajcie sobie fragment z Pisma św.1 Kor. 12, 1-11, następnie napisz -jakie dary Ducha Świętego wymienia w tym fragmęcie 
św. Paweł. Czekam na wasze odpowiedzi.

 

07.05.2020. Proszę napisać : dlaczego pragniecie przyjąć sakrament bierzmowania ?

 Czekam na pracę wszystkich dzieci - za wszystko otrzymacie ocenę.

Pozdrawiam - katechetka Maria Dygnos

 

 

 

 

informatyka

Temat: Tworzenie strony internetowej.

Zapoznajecie się z treścią na stronie 186 i przystępujecie do zadania na stronie 189. Tworzymy stronę internetową "Podróże po stolicach Europy".

 

 

 

 

geografia

Temat: Urbanizacja w Ameryce

Temat znajdziesz na Teams. 12:00

 

Temat: Kanada.

Karta pracy i notatka dostępne na Teams.

 

 

 

 

biologia

Temat: Ekosystem

Temat z notatką i zadaniem dostępny na Teams 12:00

 

 

 

 

język niemiecki

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(www.weiter.deutsch)

Thema: Krankheit und Gesunheit. Übungsblätter.
Otwórz podręcznik na stronie 74/75
Na tej lekcji wykonaj ćwiczenia słuchania i reagowania językowego.
Nagrania otrzymasz na Messenger.

Thema:
Übungsblätter. Schreiben und Lesen.
Otwórz podręcznik na stronie 76,77,78.
Zrób zadania od 8 do 12.
Jeśli nasz problem z którymś zadaniem, napisz lub zadzwoń, postaram się Tobie pomóc.

(Kompass Team)

Thema:
Wie steht mir die Bluse?

Otwórz podręcznik na stronie 68/69.
Zad.1.
Dopasuj produkty do obiektów.
(nowe słowa: Gebäck – pieczywo,
Lebensmittel – produkty spożywcze, Hauspantoffeln – kapcie)
Zad. 3.
Przeczytaj i zapisz w zaszycie, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

GRAMMATIK
https://www.youtube.com/watch?v=wp46yZ-NH-g 


Rodzaj męski


Rodzaj żeński


Rodzaj nijaki


Liczba mnoga

N.

-e

-e

-e

-en

D.

-en

-en

-en

-en

A.

-en

-e

-e

-en

Zagraj!
https://learningapps.org/1911453 
https://learningapps.org/7303963

Otwórz ćwiczenia na stronie 44
Zad. 26.
Wpisz końcówki.

 

 

 

historia

W czwartek o 10.30 za pomocą mikrofonów i naszej platformy edukacyjnej chciałbym sprawdzić stan waszej wiedzy z ostatnich 3 lekcji. Kto nie ma mikrofonu może podać nr telefonu – zadzwonię. Notatki i ćwiczenia proszę jak zwykle na maila

 

 

Temat1:

 

Polska w latach 90 XX wieku

 

Proszę samodzielne przygotuj notatkę z lekcji – podręcznik str 248

 

Może to być w postaci punków, haseł, czy ważniejszych wydarzeń – sposób dowolny, proszę wykazać, że sami potraficie czytać ze zrozumieniem i wyłuskać z tekstu najważniejsze informacje (nie tylko te pisane pogrubioną czcionka)

 

Temat 2

 

praca z ćwiczeniami str 110

 

zobacz

 

https://www.youtube.com/watch?v=_1ygEimOdOk

 

 

 

 

wos

temat 1

 

Prawa człowieka

 

wyjaśnij pojęcia:

 

- historia praw człowieka

 

- zadania praw człowieka

 

- cechy praw człowieka

 

- UNICEF

 

 

temat 2: praca z ćwiczeniami

 

str 179 ćwiczenie 1

 

Zobacz:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcX9dcpLwvU

język polski

T: „Kiedy człowiek traci radość życia”

1)                 Co to jest radość życia

2)                 Jak możemy pomóc ludziom w ciężkiej sytuacji

T: Niezgodni

Scharakteryzuj świat przedstawiony w powieści str 198

T:Dzieło filmowe

      1)Zapoznaj się z historią kina przedstawioną w podręczniku

2)                 Język filmu – wypisz zagadnienia z podręcznika

3)                 Najpopularniejsze gatunki filmowe – wypisz

T: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania

str.211 ćw. 4 i 9

W-F

Czas się ruszyć! Kolejna porcja ćwiczeń domowych. Jeśli podobał wam się trening proponowany przez siatkarzy SKRA BEŁCHATÓW czas na 2 część:

https://www.facebook.com/watch/?v=223035852288520&external_log_id=3373be530ed97037e2e4c1ad3cdb0b6c&q=%C4%87wiczymy%20z%20)i)skr%C4%85

 

 

 

biologia

Lekcja online na Teams, 11:30

Temat: Zależności nieantagonistyczne między gatunkami.

 

 

 

 

geografia

Lekcja online na Teams 11:00

Temat: Ludność Ameryki.

Dołączone zadanie odeśli do 30.04.2020.

 

 

 

historia

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS – podręcznik str 234 Korzystając z podręcznika wyjaśnij: lata 1992–1995 – wojna domo­wa w Jugosławii lata 1994–1994 – I wojna czeczeńska lata 1999–2009 – II wojna czeczeńska 1999 r. – przy­jęcie do NATO Polski, Czech i Węgier 2000 r. – Wła­dimir Putin prezydentem Rosji, 2003 r. – rewolucja róż 2004 r. – początek pomarańczowej rewolucji Euromajdan Temat Praca z ćwiczeniami str zobacz: rozpac Jugosławii https://www.youtube.com/watch?v=e_xY99E8GD8 wojna w Czeczenii https://www.youtube.com/watch?v=ZF-ClCEb63M Euromajdan https://www.youtube.com/watch?v=XKQXTvxG4zc

 

 

 

wos

Lekcja 1 Temat: Konflikty zbrojne na świecie podrecznik str 166 Od czasu zakończenia II wojny światowej – czyli od 1945r – na świecie nie było ani jednego dnia pokoju. Czyli dnia bez konfliktu zbrojnego, Niemożliwe?A jednak to prawda Wyjaśnij ; - terroryzm i podaj jego rodzaje - przeanalizuj mapę współczesnych konfliktów na świecie i wymień ich główne przyczyny Temat 2 Praca z ćwiczeniami - rozwiąż krzyżówkę ze strony 171 zobacz: trwające konflikty zbrojne https://www.youtube.com/watch?v=kRa-t1xZwrE Zadanie dla chetnych Dokonaj prezentacji współczesnych konflików zbrojnych

 

 

 

 

chemia

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

 

 

Podobieństwa i różnice

Niższe kwasy karboksylowe

Wyższe kwasy karboksylowe

Stan skupienia

substancje ciekłe

substancje stałe

Reakcje chemiczne, którym ulegają

ulegają reakcjom z:

·         metalami aktywnymi chemicznie

·         tlenkami metali

·         zasadami

reagują z zasadami

Palność

palne

palne

Rozpuszczalność w wodzie

dobrze rozpuszczają się w wodzie

nie rozpuszczają się w wodzie

Dysocjacja jonowa

ulegają dysocjacji jonowej

nie ulegają dysocjacji jonowej

 

Proszę rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń.

 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.04.2020 do godz. 17

 

Temat: Estry.

 

 

1.      Estry to związki organiczne, które są pochodnymi kwasów i alkoholi. W cząsteczce estru znajduje się grupa funkcyjna nazywana grupą estrową:

 

Znalezione obrazy dla zapytania: grupa estrowa-COO-                               

 

2.      Estryfikacja ro reakcja zachodząca między kwasem, a alkoholem, której produktami są ester i woda. Ogólne równanie reakcji estryfikacji:

 

Znalezione obrazy dla zapytania: ogólne równanie estryfikacji

 

Katalizatorem w reakcji estryfikacji jest stężony kwas siarkowy (VI).

 

3.      Nazwy estrów składają się z dwóch wyrazów. Pierwszy wyraz związany jest z nazwą kwasu karboksylowego, od którego pochodzi ester, z końcówką –an, drugi wyraz określa alkil pochodzący od alkoholu.

 

 

Proszę rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń.

 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.05.2020 do godz. 17

 

Temat: Aminokwasy.

 

 

1.      Aminokwasy to związki organiczne, których cząsteczki zawierają dwie grupy funkcyjne: grupę aminową i grupę karboksylową.

 

        -NH2 -COOH

 

2.      Nazwy systematyczne aminokwasów tworzy się przez dodanie przedrostka amino- do nazwy kwasu karboksylowego, od którego pochodzi dany aminokwas.

 

 

 

3.      Kondensacja aminokwasów to reakcja łączenia się co najmniej dwóch cząsteczek aminokwasów z wydzieleniem cząsteczki wody.Znalezione obrazy dla zapytania: kondensacja aminokwasów

 

4.      Wiązanie peptydowe to wiązanie występujące w produktach reakcji łączenia się aminokwasów. Wiązanie peptydowe tworzą węgiel, tlen, azot i wodór. :

 

5.      Polipeptydy to związki chemiczne zbudowane z dużej liczby fragmentów aminokwasowych. Białka to polipeptydy o dużych cząsteczkach.

 

6.      W przyrodzie występuje około 20 tzw. aminokwasów białkowych czyli wchodzących w skład białek.

 

Proszę rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń.

 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.05.2020 do godz. 17

Proszę z działu pochodne węglowodorów wykonać grę (planszowa, karciana). Gra jest na ocenę. Proszę wysłać zdjęcia bądź filmik gry. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.05.2020 do godz. 17

 

 

 

 

fizyka

 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.

 

 

1.      Obraz rzeczywisty powstaje w wyniku przecięcia promieni odbitych. Zobaczysz go na ekranie.

 

2.      Rodzaj obrazu otrzymanego za pomocą zwierciadła sferycznego wklęsłego zależy od odległości przedmiotu od zwierciadła

 

x – odległość przedmiotu od zwierciadła

 

r – promień zwierciadła

 

f – ogniskowa zwierciadła  (odcinek FW)

 

O – ośrodek krzywizny (środek kuli)

 

F – ognisko zwierciadła to punkt przez, który przechodzą po odbiciu od powierzchni zwierciadła kulistego wklęsłego promienie świetlne, padające równolegle do osi głównej, leży on w połowie odcinka OW

 

 

·         dla x < f (odległość przedmiotu jest mniejsza od ogniskowej) powstaje obraz pozorny, prosty i powiększony. Obraz powstaje po przeciwnej stronie zwierciadła.

 

 

 

·         dla x = f (odległość przedmiotu równa się ogniskowej) obraz nie powstaje. Promienie świetlne biegną równolegle, więc nigdy się nie przetną.

 

 

·         dla f < x < r (odległość przedmiotu jest większa od ogniskowej i mniejsza od promienia) powstaje obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony. Powstaje za środkiem krzywizny zwierciadła.

 

·         dla x = r (odległość przedmiotu równa promieniowi zwierciadła) obraz jest rzeczywisty, takich samych rozmiarów, odwrócony.

 

 

·         dla x > r (odległość przedmiotu większa od promienia zwierciadła) obraz jest rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony. Powstaje pomiędzy ogniskiem i środkiem krzywizny zwierciadła.

 

 

Jeśli jako zwierciadło wykorzystujemy zewnętrzną powierzchnię kuli to jest to zwierciadło wypukłe. Obrazy powstające w zwierciadle sferycznym wypukłym są pozorne, proste i pomniejszone, niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła


 

 

Zad.1 Określ, jaki obraz (rzeczywisty czy pozorny, prosty czy odwrócony) tworzy zwierciadło wklęsłe o ogniskowej 20 cm, jeśli przedmiot znajduje się w odległości:

 

a)      10 cm od zwierciadła

 

b)      30 cm od zwierciadła


 

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.05.2020 do godz. 17

 

Temat:Zjawisko załamania światła.

 

 

1.      Promień światła załamuje się ku normalnej (kąt padania a jest większy od kąta załamania b) jeśli światło przechodzi z ośrodka, w którym porusza się szybciej, do ośrodka, w którym porusza się wolniej. Jeśli zaś promień świetlny przechodzi z ośrodka, w którym porusza się wolniej, do ośrodka, w którym porusza się szybciej (np. z wody do powietrza), to promień załamany odchyla się od normalnej. (rys. s.247)

 

 

2.      Kąt padania i kąt załamania mierzy się względem normalnej do powierzchni. Kąt załamania to kąt między normalną, a promieniem załamanym.

 

3.      Prawo załamania światła:

 

Kąt załamania zależy od kąta padania promienia światła na granicę ośrodków oraz od prędkości rozchodzenia się światła w każdym z ośrodków. Promień padający na granicę dwóch ośrodków, normalna oraz promień załamany leżą w jednej płaszczyźnie.

 

4.      Zjawisko rozszczepienia światła białego na poszczególne barwy, którym odpowiadają fale elektromagnetyczne o długościach od 380 nm do 780 nm zachodzi w pryzmacie. Światło fioletowe załamuje się najbardziej, a światło czerwone najmniej. Światło o barwach zawartych między czerwienią i fioletem załamuje się pod pośrednimi kątami w ten sposób powstaje widmo. (rys. s. 251)

 

5.      Zjawiska rozszczepienie światła nie zaobserwujemy dla światła lasera. Monochromatyczne (jednobarwne) światło lasera nie ulega rozszczepieniu. (rys. s.251)

 

 

Temat:Soczewki.

 

 

1.      Soczewka służy do skupiania lub rozpraszania światła.

 

2.      Oś optyczna (oś główna) to prosta poprowadzona przez środki obu kul i środek soczewki. (rys. s.254)

 

 

3.      Soczewka wypukła skupia wiązkę światła (zamienia wiązkę równoległą na zbieżną), a wklęsła rozprasza wiązkę światła (zamienia wiązkę równoległą na rozbieżną).

 

4.      Soczewka skupiająca ma dwa ogniska. Leżą one na osi optycznej symetrycznie po obu stronach soczewki. Ognisko rzeczywiste soczewki skupiającej to punkt, w którym po przejściu przez soczewkę skupiają się wszystkie promienie biegnące przez soczewkę równolegle do osi optycznej. (rys. s.255)

 

 

5.      Jeśli na drodze równoległej wiązki światła ustawimy soczewkę rozpraszającą za soczewką uzyskamy wiązkę rozbieżną. Ognisko pozorne soczewki rozpraszającej to punkt, w którym przecinają się przedłużenia promieni załamanych, które przed przejściem przez soczewkę były równoległe do osi optycznej. (rys. s.257)

 

 

 

 

 

język niemiecki

(www.weiter deutsch)

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema: Mein Weblog. Meine Gesundheit.

Zagraj!
https://learningapps.org/1581206
https://learningapps.org/1578075
https://learningapps.org/2726721
https://learningapps.org/2444473
Napisz, co robisz, aby być zdrowym, jak się odżywiasz, czy prowadzisz higieniczny tryb życia, jakie dyscypliny sportu uprawiasz i jakich kosmetyków używasz.

(Kompass Team)

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema: Was ist für diese Mode charakteristisch?

Powtórz słownictwo:
https://learningapps.org/1591045
https://learningapps.org/4612867
https://learningapps.org/1604326
https://learningapps.org/4987462
Otwórz ćwiczenia na stronie 42. zad 23, rozwiąż krzyżówkę.
Na stronie 43, zad. 25. Napisz na podstawie fotografii, co było charakterystyczne dla mody lat 20-tych, 40-tych i 60-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

HISTORIA

Temat 1 Początek III Rzeczpospolitej zapoznaj się z tekstem w podręczniku str 226 i wyjasnij pojęcia: - obrady Okrągłego Stołu - wybory czerwcowe - Obywatelski Klub Parlamentarny - exposé -„gruba linia” -wymień pierwsze demokratyczne zmiany wprowadzone przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. - wybierz jedną z podanych osób i przygotuj (dla chętnych) prezentację multimedialną: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Skubiszewski, Czesław Kiszczak
 
Temat 2 Praca z ćwiczeniami str 98 utrwal wiadomości i zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=OS3O55bxJVo i materiał archiwalny https://www.youtube.com/watch?v=odrM7zBMFcE

 

 

 

 WOS

Temat : Problemy współczesnego świata podręcznik 184

Proszę wyjaśnij pojęcia: - Drugi Świat, Trzeci Świat (podaj też przykłady)

- grupa G7 - globalizacja (podaj też przykłady pozytywne i negatywne globalizacji) zobacz: Trzeci świat https://www.youtube.com/watch?v=tEavvC1CQ44 globalizacja https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o problemy współczesnego swiata https://www.youtube.com/watch?v=Tl0WFGHRxe4&t=21s - co to jest pomoc humanitarna, podaj światowe i polskie organizacje humanitarne

 

Temat 2 praca z ćwiczeniami ćwiczenia w podręczniku str 188

ćwiczenie nr1 - zadanie dla chętnych: świat opanowała epidemia koronawirusa. Wykonaj prezentacje multimedialną wyjaśniającą to zagadnienie, możesz oprzeć się na porównaniach do epidemii z jakimi zmagał się swiat w tym wieku czyli: epidemia ptasiej grypy 2003-2006, epidemia SARS 2002-2003, epidemia świńskiej grypy 2009 – 2010, epidemia eboli 2013 – 2016.

Twoim zdaniem jest to groźniejsza epidemia czy może jedna z kolejnych. Uzasadnij swoje zdanie

Zobacz materiał pomocniczy: https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,najwieksze-epidemie-ostatnich-lat--koronawirus--sars--ptasia-grypa--ebola,artykul,15776010.html

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Czas się ruszyć!
Od poniedziałku możecie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem ruszyć do lasu!!! Kto zaś woli pozostać w domu  - to też coś mam dla niego. Kiedyś uczniowie z naszej szkoły mogli pojechać do Kędzierzyna Koźla na mecz siatkarski ZAKSY - teraz nikt nie gra, co nie znaczy ze nie trenuje, Zobaczcie jak siatkarze SKRY BEŁCHATÓW trenują w domu i jakie ćwiczenia możecie wykonać z nimi w domu ALE NAJWAŻNIEJSZE - W OBECNOŚCI RODZICA
No to do dzieła:

 

BIOLOGIA

15.04.2020.

TEMAT: PASOŻYTNICTWO

- przeczytaj temat w podręczniku - strona 107

- Zapisz temat w zeszycie

- odpowiedz na pytanie 2 - strona 110 - wymień w punktach oraz zadanie 3. Wykonane zadanie wyślij do mnie do 21.04.

- poniższą notatkę wydrukuj lub przepisz do zeszytu

- 22.04.2020. wyślę do Was krótkie zadania do rozwiązania - zostana ocenione :) - dostęp przez Microsoft Teams

 

22.04.2020.

- Zadanie 1 na ocenę: pojawi się w środę o 12:00. Po rozwiązaniu odsyłacie zadanie klikając PRZEŚLIJ

- Zadanie 2: wybierz po 1 gatunku pasożyta zewnętrznego i 1 gatunku pasożyta wewnętrznego a następnie w dowolnej formie przedstaw ich wygląd, budowę, żywicieli, miejsca występowania. Proponuję wykonać zadanie na komputerze - w ten sposób otrzymacie 2 oceny - z biologii i z informatyki - Termin realizacji 28.04.2020.

 

 

GEOGRAFIA

15.04.2020.

TEMAT: TORNADA I CYKLONY TROPIKALNE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

- przeczytaj temat w podręczniku na stronie 110, zapisz temat w podręczniku a następnie wydrukuj lub przepisz notatkę do zeszytu

 

Następnie każdy z Was ma zadanie do wykonania tu:  Wykonane zadania wysyłacie do mnie do 21.04.2020. Gdy je sprawdzę wysyłacie je do swoich koleżanek i kolegi z klasy :) Te zadania sa oceniane.

 

22.04.2020.

Rozwiąż zadania z ćwiczeń: Tornada i cyklony tropikalne... Tych zadań nie odsyłasz do mnie.

Obejrzyj filmy: 

Jak powstaje tornado?

Huragan Irma

Wielkie huragany powrócą

Tornada w Polsce

Aleja tornad

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

(www.weiter deutsch)
Thema: Ein Verkehrsunfall- Bildergeschichte
Otwórzcie podręczniki na stronie 68, D
Wypadek drogowy. Przyjrzyjcie się historyjce obrazkowej i dopasujcie zdania do obrazków.
Srt.69.
Jak potoczy się dalej ta historia?

Otwórzcie ćwiczenia na str. 65
Wpiszcie zdania w dymki.

(Kompass Team)
Thema: Wie gefällt dir mein neuer Rock?
Otwórzcie podręczniki na stronie 64

Zad 1. Co pasuje do czego?
Uzupełnijcie zdania wpisując własne propozycje np:
Zu einem karierten Rock passt eine schwarze Bluse am besten.
Do spódnicy w kratkę pasuje czarna bluzka najbardziej.
Zad. 2 Jakiego słowa brakuje w każdym dialogu? Przyjrzyj sie ilustracjom i zapisz słowa w zeszycie.

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLASA 8 (www.weiter deutsch)

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema:
Was sagt die Ärztin? Was sagt die Patientin?
Otwórz podręcznik na stronie 70.
Dopasuj wypowiedzi do osób.

Thema: Bundesjugendspiele.
Otwórz podręcznik na stronie 71.
Przeczytaj tekst i wymień występujące w nim nazwy dyscyplin sportowych.

 

 

KLASA 8 (Kompass Team)

Thema: Aussagen über Mode.

Otwórz podręcznik na stronie 66.
Zad. 5.
Przeczytaj wypowiedzi i dopasuj je do fotografii.
Strona 67
Zad. 6.
Przeczytaj wypowiedzi jeszcze raz i wskaż informacje zgodne z tekstem.
Otwórz ćwiczenia na stronie 41.
zad. 20.
Jak wyrazisz to inaczej.
farbenfroh – wesołe kolory
preiswert- w korzystnej cenie
anhaben – mieć na sobie
Otwieramy ćwiczenia na stronie 42.
Zad. 21
Antonyme -wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym
Zad. 22.
Jak to wyrazisz?FIZYKA
17.04.20            Temat: Zwierciadła
 

 

Proszę wykonać zadanie 1,2 str 236 z ksiązki

Bardzo proszę o wyslanie zdjec zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.04.2020 do godz. 17 . 

 

 

21.04. oraz 24.04.20      Temat: Zwierciadła
 
Proszę ułożyć krzyżówkę hasło Zwierciadła, 2 pytania otwarte i dwa pytania zamknięte (treść musi obejmować przerobione tematy z optyki)
Bardzo proszę o wyslanie zdjec zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24.04.2020 do godz. 17 . 
 
 
 
 
 
CHEMIA
17.04.20 oraz 21.04.2020.      Temat:Kwas etanowy.
 

 

 

1.      Kwas etanowy (kwas octowy) można otrzymać w procesie fermentacji octowej (proces utleniania etanolu do kwasu etanowego pod wpływem enzymów wytwarzanych przez bakterie octowe).

 

C2H5OH + O2à CH3COOH + H2O

 

 

2.      Kwas etanowy tworzy sole z:

 

·         metalami aktywnymi

 

2 CH3COOH + 2 Na à 2 CH3COONa + H2

 

                                        octan sodu (etanian sodu)

 

·         zasadami

 

2 CH3COOH + Ca(OH)2à (CH3COO)2Ca + 2 H2O

 

                                        octan wapnia (etanian wapnia)

 

·         tlenkami metali

 

2 CH3COOH + K2Oà 2 CH3COOK + H2O

 

                                        octan potasu (etanian potasu)

 

 

3.      Nazwę soli kwasów karboksylowych tworzy się przez dodanie do nazwy reszty kwasowej nazwy metalu i uwzględnienia jego wartościowości.

 

HCOOCa    (HCOO)2Cu                                          HCOOK

 

metanian wapnia                       metanian miedzi (II)                             metanian potasu

 

(mrówczan wapnia)                 (mrówczan miedzi (II))                      (mrówczan potasu)

 

 

   CH3COOCu                                CH3COOLi                                      (CH3COO)2Mg

 

etanian miedzi (I)                          etanian litu                                      etanian magnezu

 

(octan miedzi (I))                          (octan litu)                                     (octan magnezu)

 

Proszę wykonać zadanie 1,2,3 z ksiązki str. 168

 

Bardzo proszę o wyslanie zdjec zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.04.2020 do godz. 17 . 
 
 
24.04.2020.   Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

 

 

 

1.      Wyższe kwasy karboksylowe to kwasy o długich łańcuchach węglowych. Nazywa się je także kwasami tłuszczowymi ponieważ można je wyodrębnić z tłuszczów. Są to m.in. :

 

Kwas palmitynowy C15H31COOHß nasycony

 

Kwas stearynowy C17H35COOHß nasycony

 

Kwas oleinowy C17H33COOHß nienasycony

 

 

2.      Wyższe kwasy karboksylowe mają odczyn obojętny, nie rozpuszczają się w wodzie oraz nie ulegają dysocjacji jonowej. Kwas stearynowy i palmitynowy to białe substancje stałe, a kwas oleinowy to bezbarwna oleista ciecz. Wyższe kwasy karboksylowe ulegają reakcjom spalania:

 

C15H31COOH + 23 O2à 16 CO2 + 16 H2O

 

C17H35COOH + 26 O2 à 18 CO2 + 18 H2O

 

2 C17H33COOH + 51 O2 à 36 CO2 + 34 H2O

 

 

3.      Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych. Mydła zawierające w cząsteczkach inne metale niż sód i potas są trudno rozpuszczalne w wodzie.

 

LiOH + C15H31COOH à C15H31COOLi + H2O

 

                palmitynian litu

 

KOH + C17H35COOH à C17H35COOK + H2O

 

                               stearynian potasu

 

Ca(OH)2 + 2 C17H33COOH à (C17H33COO)2Ca + 2 H2O

oleinian wapnia

 

 

 

 

INFORMATYKA

W podręczniku na stronie 182 znajduje się temat: Dokumentacja imprezy sportowej - projekt. Proszę zapoznajcie się z tematem i wykonaj projekt. Termin: koniec kwietnia.

 

 

 

 JĘZYK POLSKI

T: Jak potoczyły się dalej losy Marcina i Radka

Sporządź notatkę do tematu lekcji (150 słów) w oparciu o lekturę pt.: „Syzyfowe prace”

T: Szkoła w zaborze rosyjskim

1.                  Warunki życia i nauki

2.                  Metody postępowania dyrekcji wobec uczniów

3.                  Jak wyglądały stosunki koleżeńskie wśród uczniów tamtejszej szkoły

(Sporządź notatkę do powyższych punktów)

T: Bogactwo uczuć w utworze „Syzyfowe prace”

Opisz miłość do matki, miłość Marcina do Biruty

T: Po lekturze „Syzyfowe prace”

moje uwagi i refleksje – sporządź CZYTELNĄ notatkę

T: Marcin Borowicz i Andrzej Radek, który jest mi bliższy i dlaczego.

(napisz charakterystykę porównawczą)

 

BIOLOGIA

 

01.04.2020.

Lekcja online 12:00  "Konkurencja". Przepisz lub wydrukuj notatkę z tematu i zapoznaj się z zadaniami. Termin 08.04.2020.

 

 

08.04.2020.

Kartkówka z tematów: Konkurencja. Drapieżnictwo. Roślinożerność. 12:00

 

 

GEOGRAFIA

 

30.03.2020.

Wirtualny test "Afryka". 8:30

 

01.04.2020.

Środowisko przyrodnicze Ameryki

ameryka_płn_mapa.png

ameryka_płd_mapa.png

 

08.04.2020.

Rozwiąż ćwiczenia do tematu "Środowisko przyrodnicze Ameryki"

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

 

Thema: Aktivitäten
Nenne 5 beliebteste Aktivitäten der Jugendlichen.
https://www.youtube.com/watch?v=D6ZI0_J6FE8 

Wofür interessiert sich K.D?
Wonach fragt Elfi?

https://www.youtube.com/watch?v=x53cpz6YnTE 

 

Thema: Was machst du gegen Stress?
https://www.youtube.com/watch?v=rs5TkvFo1tM
https://www.youtube.com/watch?v=d6q9-DsJsgg
Ćwiczenia str. 60, B5

Jestem dostępna poprzez Messenger oraz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Thema: Was tust du für deine Gesundheit?
https://www.youtube.com/watch?v=VzZ_osf-4Fs&t=166s
Otwieramy ćwiczenia www.weiter deutsch na str 61,62, robimy zad. C2, C3, C4.

Język niemiecki
Wiem, że to już umiecie, ale trochę powtórki:
Thema:Der Schrank steht neben der Kommode.
Pracujecie z uczniami z całej Polski

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-niemiecki-30032020-lekcja-1,47326430 

 

Thema:Das erste Ostern
Wybierz z filmu i wypisz w punktach 4 wydarzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=lnW6r6PXJPY
Wypisz symbole związane z Wielkanocą w Niemczech.
https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA

 

 

 

CHEMIA

 

Temat:Porównanie właściwości alkoholi.

1.      Właściwości alkoholi monohydroksylowych zmieniają się w zależności od liczby atomów węgla w cząsteczce. Reaktywność alkoholi zmniejsza się wraz z wydłużaniem się łańcucha węglowego:

·         ciecze lotne (1-3 at. węgla w cząsteczce) bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, mają charakterystyczny zapach np. metanol, etanol

·         ciecze oleiste (4-11 at. węgla w cząsteczce) trudno rozpuszczają się w wodzie, mają charakterystyczny zapach np. butano:

·         substancje stałe (powyżej 12 at. węgla w cząsteczce) nie rozpuszczają się w wodzie, są bezwonne np. C16H33OH

 

Proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

Temat:Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

1.      Kwasy karboksylowe to kwasy organiczne, zawierające grupę karboksylową, która jest grupą funkcyjną.

2.      Grupa karboksylowa to grupa funkcyjna kwasów karboksylowych zbudowana z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru.

                         -COOH

3.      Nazwy zwyczajowe kwasów karboksylowych pochodzą od miejsca ich występowania lub zastosowań. Nazwy systematyczne tworzy się od nazwy węglowodoru, który ma w cząsteczce tyle samo atomów węgla ile cząsteczka kwasu dodając słowo kwas i końcówkę –owy. Wzór ogólny kwasów karboksylowych:

CnH2n+1 – COOH lub R – COOH

            R – grupa alkilowa

            n – liczba naturalna (n>0)

HCOOH kwas metanowy (kwas mrówkowy)

CH3COOH kwas etanowy (kwas octowy)

C2H5COOH kwas propanowy (kwas propionowy)

C3H7COOH kwas butanowy (kwas masłowy)

C4H9COOH kwas pentanowy (kwas walerianowy)

4.      Kwasy dikarboksylowe zawierają w cząsteczce dwie grupy karboksylowe, a kwasy trikarboksylowe zawierają trzy grupy karboksylowe.

Proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 6.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

Temat: Kwas metanowy.

1.      Kwas metanowy (kwas mrówkowy) w temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą o ostrym duszącym zapachu, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Kwas metanowy ulega reakcji dysocjacji jonowej:

HCOOH --> H+ + HCOO-

anion metanianowy (anion mrówczanowy)

2.      Kwas metanowy jest palny. Reakcja spalania całkowitego kwasu metanowego:

 

2 HCOOH + O2 --> 2 CO2 + 2 H2O

Proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu. Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

 

FIZYKA

 

 

Temat: Zjawisko cienia i półcienia

1.      Światło rozchodzi się po liniach prostych. Dzięki temu powstaje cień czyli obszar do którego nie dochodzi światło. W przypadku większej liczby źródeł światła może powstawać także półcień czyli obszar na który pada światło tylko jednego z nich. (rys. s.221

2.      Do zaćmienia Słońca dochodzi, gdy Księżyc znajduje się między Słońcem, a Ziemią. Do zaćmienia Księżyca dochodzi, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem, a Księżycem. (rys. s.221)

 

Zad. 1 Wyobraź sobie, że świetlówkę przybliżamy do przeszkody lub oddalamy od niej. Odległość między przeszkodą, a ekranem pozostaje bez zmian. W którą stronę należy ją przesunąć i o ile kratek, aby przeszkoda nie rzucała już pełnego cienia, a jedynie półcień?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

Temat: Odbicie i rozproszenie światła.

1.      Prawo odbicia: Kąt odbicia jest zawsze równy kątowi padania. Promień padający, promień odbity oraz prosta prostopadła (normalna) leżą w jednej płaszczyźnie. (rys. s.225)

2.      Kąt padania to kąt zawarty pomiędzy promieniem padającym na zwierciadło, a prostą prostopadłą do powierzchni zwierciadła.

3.      Rozproszenie światła polega na odbiciu światła w różnych kierunkach. Rozpraszanie może nastąpić po odbiciu od chropowatej powierzchni lub gdy przechodzi przez ośrodek przezroczysty z licznymi zawieszonymi drobinami np. kurz, mgła.

Zad. 1 Jeśli kąt między promieniem odbitym od lustra, a prostą prostopadłą do płaszczyzny odbijającej wynosi 50O, to jaki jest kąt padania.

Zad.2 Promień świetlny pada na zwierciadło. Kąt między promieniem padającym, a promieniem odbitym wynosi 120O. Jaki jest kąt odbicia?

Zad. 3 Jeżeli kąt między promieniem odbitym, a zwierciadłem wynosi 50O, to jaki jest kąt padania promienia świetlnego na zwierciadło?

Bardzo proszę o wysyłanie rozwiazan zadan na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7.04.2020 do godz. 17 . Bardzo prosze o wykonanie tych oraz poprzednich zadan poniewaz sa one oceniane.

 

Temat: Zwierciadła.

1.      Obraz pozorny powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od zwierciadła. Nie można go otrzymać na ekranie.

2.      Ciało, którego obraz konstruujemy, nazywamy przedmiotem.

3.      Obraz rzeczywisty powstaje, gdy przecinają się promienie odbite, a obraz pozorny powstaje, gdy przecinają się przedłużenia promieni odbitych.

4.      Obrazy w zwierciadłach płaskich są pozorne, proste (nieodwrócone) i tej samej wielkości co przedmiot.

5.      Zwierciadło płaskie tworzy zawsze prosty, pozorny obraz naturalnej wielkości. Obraz i przedmiot są położone symetrycznie względem zwierciadła. Położenie obrazu nieruchomego przedmiotu nie zależy od tego, skąd na niego patrzymy.

6.      Zwierciadło wklęsłe skupia wąską wiązkę światła równoległą do osi optycznej w jednym punkcie zwanym ogniskiem.

7.      Zwierciadło nazywamy sferycznym, jeżeli powierzchnią odbijającą jest część powierzchni kuli (wypolerowana lub pokryta warstwą substancji odbijającej światło). W zwierciadle wklęsłym promienie świetlne odbijają się od wewnętrznej powierzchni kuli, a w zwierciadle wypukłym od zewnętrznej. (rys. s.232)

 

 

 

JĘZYK POLSKI

 

 

EMAIL DO PANA BOGDANA MAŁKOWSKIEGO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Temat 1,2: Charakterystyka Jacka Spolicy

Po przeczytaniu lektury i wykonaniu zadań (z części arkusza dotyczącej języka polskiego) napisz w zeszycie charakterystykę Jacka Soplicy

(Zdjęcie notatki i wykonanego zadania prześlij na pocztę)

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

wykonaj zamieszczone karty pracy

-pan-tadeusz-lektura-obowiązkowa-

Temat  3, 4: Syzyfowe prace (po zapoznaniu się z lekturą)

            Do zeszytu wpisz autora, miejsce i czas akcji.

            Utwórz plan wydarzeń do lektury

            Wykonaj zamieszczoną kartę pracy

            -syzyfowe-prace-lektura-obowiązkowa-

(Zdjęcie notatki i wykonanego zadania prześlij na pocztę)

Napisz charakterystykę Marcina Kozery

Temat 5: Poetycki opis zjawiska atmosferycznego – środki stylistyczne

1.                  Wpisz do zeszytu temat lekcji

2.                  „Burza” - Adam Mickiewicz

Wejdź na podaną poniżej stronę przeczytaj zamieszczone tam informacje i wykonaj zadania, odpowiedzi do zada wpisz do zeszytu

https://epodreczniki.pl/a/poetycki-opis-zjawiska-atmosferycznego/DxfhWoj29

Temat 6,7: Adam Mickiewicz „Dziady” - fragmenty, praca z tekstem

Wejdź na poniższą stronę, wydrukuj część zadań dotyczącą języka polskiego, następnie wykonaj samodzielnie zadania.

Odpowiedzi wpisz na kartkach. Na razie tych odpowiedzi nie przesyłaj, trzymaj je w zeszycie. 

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200317%20SP_Dzien%202.pdf

 

 

HISTORIA

 

 

Temat: Powstanie "Solidarności" podręcznik str 207
wyjaśnij pojęcia :
- Anna Walentynowicz
- Lech Wałęsa
- protesty a Pomorzu
- postulaty stoczniowców
- MKS
-   31 VIII 1980 r. - porozumienie sierpniowe
-  17 IX 1980 r 
obejrzyj materiał wideo
 
LEKCJA 2
   Powstanie "Solidarności"  praca z ćwiczeniami str 90 
 
 
 
 Wszystkie osoby które przesłały do mnie zdjęcia swoich notatek, ćwiczeń itp. udowodniły że potrafią pracować i uczyć się w domu w czasach epidemii. Doceniam to i oceniam na bdb. Pomyślę jeszcze nad zdalną formą sprawdzenia waszej wiedzy (odpowiedź online itp)
 
 
 

Temat: Stan wojenny w Polsce – 13 XII 1981 – 22 VII 1983 r.

zapisz te punkty do zeszytu i na podstawie wiadomości z podręcznika umiej na każdy z nich coś powiedzieć

1. Sytuacja przed wprowadzeniem stanu wojennego

a. wprowadzenie reglamentacji na podstawowe produkty – system kartkowy

b. nadzwyczajny IX Zjazd PZPR – lipiec 1981 r.

c. I Zjazd Solidarności – wrzesień 1981 r.

d. objęcie funkcji I sekretarza KC PZPR przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego

2. Wprowadzenie stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r.

a. przejęcie władzy przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON)

b. zawieszenie działalności związków zawodowych i innych organizacji społecznych

c. wprowadzenie cenzury prewencyjnej

d. aresztowania i internowanie działaczy opozycyjnych

e. pacyfikacja kopalni Wujek – 16 XII 1981 r. – śmierć 9 górników

3. Zniesienie stanu wojennego – 22 VII 1983 r.

 

lekcja 2 (po świętach)

praca z ćwiczeniami str: 92

materiały źródłowe:

https://www.youtube.com/watch?v=7MHPrdAbse0

https://www.youtube.com/watch?v=-HMI0yHOPvM 

i półgodzinny film dokumentalny:

https://www.youtube.com/watch?v=jshfjiUFkvQ 

 
 
 
 
WOS
 
 
Lekcja 1
Temat: Polska w UE podrecznik str 180, w notatce do lekcji wyjaśnij pojęcia
 
 - 1 maja 2004
- wymień prawa obywateli UE
- do czego i jak wykorzystywane są środki unijne w Polsce
- co znaczy swobodny przepływ osób, towarów i usług w UE
 
 
dla chętnych:
napisz czy przynależność Polski do UE może być pozytywnie odczuwalne przez Ciebie jeśli tak to podaj przykłady - jeśli nie to też uzasadnij swoje zdanie
 
 
temat 2
  Polska w UE  na stronie e-podręczniki https://epodreczniki.pl/b/polska-w-unii-europejskiej/P5rJM1FJI  dowiesz się o:
 
- wstąpieniu Polski do UE
- zobacz film
- wykonaj ćwiczenia multimedialne
- wyjasnij w zeszycie terminy:
 
Brexit, Euratom, EWG, plan Marshalla, plan Schumana
 
 
 
 
 Na zdjęcia lub skany notatek i ćwiczeń czekam do poniedziałku - osoby które udowodnią, że pracują w domu mogą liczyć na ocenę - zdjęcia proszę przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

Lekcja 1

Temat: Problemy współczesnego świata str 160

temat bardzo na czasie, ale obok koronawirusa znaj inne problemy z jakimi zmaga się współczesny świat:

w notatce do lekcji wyjaśnij pojęcia

- trzeci świat

- grupa G7

- globalizacja plusy i minusy

- podział świata północ – południe

- polskie organizacje humanitarne

 

https://www.pah.org.pl/

https://pck.pl/

https://caritas.pl/

 

temat 2 problemy współczesnegoświata cz 2 (po świętach)

 

na podstawie https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/millenialsi-czego-sie-obawiaja-ankieta-global-shapers/8p6zb3p

wymień problemy współczesnego świata, Czy do tej listy możesz coś dodać? Uzasadnij swoje zdanie

Zadanie dla chętnych: stwórz prezentacje multimedialną na omawiany temat 
 
 
 


GEOGRAFIA:

Przesyłam materiały do lekcji "Etiopia - problemy głodu i niedożywienia" - proszę rozwiązać krzyżówkę oraz wkleić lub przepisać notatkę do lekcji.

Z kolejnym tematem lekcji "Kenia - turystyczny potencjał" proszę się zapoznać w podręczniku, a następnie rozwiązać w zeszycie ćwiczenia 1 i 2 na stronie 95 w podręczniku oraz załączoną kartę pracy.

Zachęcam do obejrzenia filmów :)

https://www.youtube.com/watch?v=l8n2Ak79cpk

https://www.youtube.com/watch?v=kORNWkfA-vM

Dla powtórzenia działu "Afryka" proponuję rozwiązać ćwieczenia z zeszytu ćwieczeń oraz kartę pracy w formie gry ;)

 

Karta pracy "W Amazonii" - dla Jakuba :)

 

30.03.2020.

Wirtualny test "Afryka"

 

 

BIOLOGIA:

Z biologii zaczynamy nowy dział "Ekologia" więc zachęcam na poczatek do lektury. Strony w podręczniku 79-92.

Na podstawie zdobytej wiedzy i dostępnych źródeł odpowiedz w zeszycie na pytania 1-5 ze strony 86. Do tematu "Cechy populacji" proszę wykonac flipbooka, który bedzie dla Was pomocą w nauce.

Obejrzyj filmik jak zrobić flipbook

 

Drapieżnictwo i roślinożerność 18.03.2020

Nauczę się: rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do zdobywania pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba drapieżników i ich ofiar w ekosystemie; wskazywać cechy będące przystosowaniami do obrony przed drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy rodzajem pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a budową układu pokarmowego; podawać przykłady i rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony przed roślinożercami.

Możesz zapoznać się z tematem w podręczniku oraz wykonać odpowiednie zadania, udzielając odpowiedzi w zeszycie. W wolnej chwili rozwiąż ćwiczenia do tematu.

 

20.03.2020.

Czym jest drapieżnictwo?

Wzajemne zależności między organizmami - zobacz na FILM

 

25.03.2020.

Lekcja online - O ekologii. 12.30

 

 

CHEMIA: proszę wykonać zadania z podręcznika do tematu "Szereg homologiczny alkoholi"  oraz "Metanol i etanol - alkohole monoydroksylowe".

 

27.03.2020

 

Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy.

 1.      Glicerol (gliceryna) to alkohol trihydroksylowy.

      C3H5(OH)3

2.      Nazwę systematyczną glicerolu tworzy się od alkanu – propanu. W nazwie należy także uwzględnić numery atomów węgla w cząsteczce, do których są przyłączane grupy hydroksylowe.

(proszę tu przerysować z książki wzór strukturalny glicerolu)

                                                      propano – 1,2,3 - triol

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Ze strony 153 z podręcznika proszę wykonać zadania 1-3 oraz wykonać zadania z ćwiczeń do tego tematu. Na rozwiązania zadań czekam do poniedziałku 30.03.2020 rozwiązane zadania proszę przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

FIZYKA: proszę obejrzeć filmy z optyki:

 
 
 

Temat: Światło i jego właściwości.

1.      Optyka to nauka zajmująca się światłem i jego oddziaływaniem z materią.

2.      Prędkość światła (c) oraz wszystkich innych fal elektromagnetycznych w próżni jest wielkością stałą i wynosi około 300 000 km/s. Jest to największa prędkość w przyrodzie.

3.      Światło to fale elektromagnetyczne o długości od 380 nm do 780 nm.

4.      Źródłem światła są ciała emitujące światło.

5.      Promień świetlny to linia, wzdłuż której rozchodzi się światło w ośrodku optycznym lub wąska wiązka światła.

6.      Ośrodek optyczny to taki ośrodek w którym może rozchodzić się światło. Rozróżnia się ośrodki optycznie jednorodne i niejednorodne.

Zad. 1Które z wymienionych ciał są źródłami światła?

·         gwiazda

·         planeta

·         śnieg w słoneczny dzień

·         ekran telewizora

·         ekran w kinie

·         świetlówka

·         laser

·         lawa

 

Zad. 2 W filmach fantastycznych widać czasem wiązkę światła laserowego biegnącą od jednego statku kosmicznego do drugiego. Co w tego typu scenach nie jest zgodne z fizyką?

Zad. 3 Śnieg odbija praktycznie całe padające światło, podobnie jak powierzchnia lustra. Jednak w śniegu nie można się przejrzeć. Na czym polega różnica?

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Na rozwiązania zadań czekam do poniedziałku 30.03.2020 rozwiązane zadania proszę przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

MUZYKA:

Należy zrobić w zeszycie notatkę o wybranym kompozytorze.

 

 

PLASTYKA:

Proszę zrobić pracę na A4, tematyka wielkanocna, pisanki, technika dowolna.
 
 
 
 
 
EGZAMIN ósmoklasisty
Na tej stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ codziennie rano zamieszczane będą zadania przykładowe egzaminacyjne, a po godzinie 15tej odpowiedzi do sprawdzenia.
Po kliknięciu na materiały dodatkowe wyświetli się zestaw zadań powtórkowych.
 
 
 
 
 
JĘZYK NIEMIECKI:
 
www.weiter deutsch

Temat: Beim Arzt

Temat na czasie, wizyta u lekarza.
Zróbcie zadania z ćwiczeń ze str. 56,57
A8, A10
A9 i A11 możecie pominąć.

KOMPASS

Temat: Was für eine Kleidung trägst du am liebsten.

Podręcznik str. 61, zad. 3.

bequem- wygodny
ledern- skórzany
wollen- wełniany

ćwiczenia str. 38, zad. 10 i 11.
 
 
23.03.2020.
 
Dzisiaj lekcje powtórzeniowe.

Thema: Ich stelle mich vor. Wiederholung.

Woher kommt Tobias?
Wofür interessiert sich Katharina?
Was für Hobby hat Alex?


https://www.youtube.com/watch?v=HEAsWiOb3Q8
https://www.youtube.com/watch?v=-AJny3ETqDc
 
 
25.03.2020.
Thema: Freunde

Was spielt Bruno?
Was macht Lars gern?
Woher kommt David?
Welche Augenfarbe hat Lara?

https://www.youtube.com/watch?v=XCElmna9GE8
 
 
 
 
HISTORIA:
Drodzy uczniowie - czas walki z koronawirusem nie jest czasem wolnym od nauki. Na stronach epodręczniki. pl przygotowane są materiały edukacyjne, ćwiczenia i podsumowania tematu. Proszę zapoznajcie się z tą formą przekazywania informacji, to na dzisiejszy czas jedyny sposób.. Życzę miłej nauki.
 
Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce
 
 
Jako że mamy 2 lekcje historii tygodniowo proponuje, że będę podawał jeden temat lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi ze strony MEN lub podręcznika. Druga lekcja będzie służyła utrwaleniu wiedzy i będzie polegała na pracy z ćwiczeniami, odpowiedzi na pytania, krzyżówki historyczne itp
 
lekcja 1 GRA edukacyjna!!!
Odkrywamy historię taką jaka była naprawdę - Polska w latach 1946-56
lekcja 2
Upadek komunizmu - powstanie "Solidarności" podrecznik str 207
- ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń
 
 
WOS
 
Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce
 
lekcja 1
Unia Europejska podręcznik str 150
 
lekcja 2
Prezentacja o powstaniu UE na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M 
 
 
 
 
JĘZYK POLSKI:
z poniższego pliku wykonujecie zadania dotyczące "Pana Tadeusza"
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf
 
 
 
 
 
INFORMATYKA

Programowanie podstawy

Dowiem się,  czym jest programowanie. Napiszę pierwszy projekt w C++.

Excel podstawy

Po obejrzeniu  filmu będę wiedzieć, jak można budować tabele w Excelu (i inne proste statystyki), tworzyć podstawowe obliczenia (np. jak obliczyć sumę) i jak wykorzystywać proste funkcje w Excelu 2016. Nauczę się, jak wstawiać diagramy do Excela.

 

20.03.2020

Czas na zabawę ;)

https://wordwall.net/pl/resource/653991/informatyka/wykre%c5%9blanka

Top
Ta witryna używa plików Cookies, by lepiej spełniać Twoje potrzeby i wymagania. Możesz nie akceptować plików cookies w swojej przeglądarce. More details…