Pierwsze słowa od przedszkola . . .

 

R a d y   d l a   r o d z i c a